Vedení účetnictví nebo daňová evidence?

Na začátku podnikání stojí před každým poctivým podnikatelem pár klíčových rozhodnutí, které mohou mít zásadní vliv na budoucnost samotného podniku. Jednou z hlavních otázek, které si podnikatel musí položit, je volba mezi účetnictvím a daňovou evidencí.

Účetní slovíčka

Pod pojmem účetnictví se můžete setkat s řadou cizích výrazů. Proto si nejdříve ujasníme pojmy, s nimiž pracujeme v tomto článku:

Účetnictví

Před rokem 2004 jste se mohli setkat s tzv. podvojným účetnictvím. Dnes už se používá pouze kratší verze (účetnictví) a obě varianty představují to stejné. Jde o nejobsáhlejší a nejkomplexnější verzi účetnictví. Díky tomuto nástroji můžeme sledovat stav i pohyb aktiv a pasiv, vést záznamy o nákladech a výnosech, a samozřejmě i o výsledku hospodaření. Nejdůležitějším pravidlem v účetnictví je účtování podvojným způsobem.

Povinnost vést účetnictví se nevztahuje na každého. Zjistěte, kdo se musí touto problematikou zabývat a kdo si naopak může oddychnout.

Účetnictví Brno

Povedeme Vaše účetnictví.

Daňová evidence

Neustálé změny a úpravy jsou zřejmě v účetnictví oblíbenou disciplínou, a proto, stejně jako se podvojné účetnictví změnilo na pouhé účetnictví, se jednoduché účetnictví upravilo na daňovou evidenci.

Daňová evidence, jak její původní název napovídá, je mnohem jednodušší, a ne tak náročná verze účetnictví. Ovšem, ne všichni podnikatelé mají možnost tohoto způsobu využít. Daňová evidence je pro takové podnikatele, kteří jsou OSVČ a zároveň chtějí uplatňovat tzv. skutečné výdaje.

Pokud si podnikatel zvolí cestu daňové evidence, musí vést záznamy o:

  • příjmech
  • výdajích
  • majetku
  • dluzích

A to je vše. Není dokonce potřeba ani zpracovat účetní uzávěrku. Daňová evidence tedy skutečně dokáže ušetřit spoustu času a úsilí.

Ale pro co se tedy rozhodnout?

Jste OSVČ a pro výpočet daně využíváte skutečné výdaje? Nepatříte mezi ty nešťastníky, kterým je vedení účetnictví dáno jako povinné? Tak raději sáhněte po možnosti vést daňovou evidenci. Tento postup je snazší a obsahuje méně prostoru pro chyby.

Jak na to?

Udržovat si úhlednou a bezchybnou daňovou evidenci můžete sami, nebo můžete oslovit šikovné účetní.

Pro daňovou evidenci budete potřeba sbírat veškeré výdajové doklady, aby bylo možné uplatnit skutečné výdaje. Tyto doklady je rozumné evidovat například pomocí nějaké tabulky, kde zapíšete:

  • Druh účetního dokladu
  • Datum vystavení dokladu
  • Popis transakce
  • Rozdělení daňových a nedaňových příjmů
  • Průběžné položky
  • Stav jednotlivých účtů

Jste zmatení? Nestačí se divit a jste z podnikatelských povinností celí pryč? Nebojte. Od toho jsme tady. A protože víme, že ve dvou se to lépe táhne, rádi vám s veškerými otázkami poradíme. Stačí nás kontaktovat.