Fixní termíny pro přiznání k dani z příjmu právnických či fyzických osob nebo přiznání k DPH jsou postrachem každého podnikatele. Přenechejte tuto starost naší profesionální brněnské účetní firmě. Zabýváme se kompletní agendou účetnictví i daněmi.

Postaráme se o správné zpracování přiznání k dani, které se týká nejen pro občany ČR, ale také pro poplatníky, které v ČR podnikají. Správné zhotovení daňového přiznání je časově náročné. Vychází se ze správně vedeného účetnictví nebo účetní evidence.

Daně z příjmu právnických a fyzických osob

Přiznání k dani se vztahuje na daně z příjmu, majetkové daně a nepřímé daně. Daně z příjmu se dále rozlišují, zda jde o fyzickou nebo právnickou osobu a jsou nejvýznamnějším zdrojem financí pro náš stát. U fyzických osob se daňové přiznání týká odměn, příjmu umělců, sportovců, advokátů, platů, či soukromých lékařů. Daň lze odečíst pomocí nezdanitelných částí odečitatelných položek, slev a úlev. Přiznání k dani u právnických osob se netýká pouze společností, ale také spolků a nejrůznějších nadací. U nich se zdaňují příjmy z podnikání v ČR i příjmy plynoucí ze zahraničí.

Daň z přidané hodnoty a majetkové daně

Daň z přidané hodnoty je další významnou položkou. Přiznání k této dani musí provádět všichni, kteří jsou registrováni jako plátci DPH. Povinnost registrace vyplývá z rozsahu obratu firmy tehdy, když obchodují s firmami registrovanými jako plátci DPH v jiném státu Evropské unie. Přiznání k dani se týká nemovitých věcí, jejich nabytí či provozu vozidel pro podnikání. Existuje zde samozřejmě sleva i pro silniční daň a to dle stáří vozidla. Vozy, které jsou poháněny ekologickým palivem, jsou od placení daně osvobozené.

Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob

Přiznání k dani z příjmu právnických osob je zhotoveno s plnými zárukami za účetnictví i daňové přiznání. Současně spolu se zpracováními přiznání zpracujeme také účetní závěrky včetně příloh, vypracujeme splátkový kalendář záloh k dani z příjmu a zpracujeme podklady pro zveřejnění účetní závěrky.

Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob

Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob provádíme s plnou zárukou za účetnictví za daňové přiznání. Součástí zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob provádíme také přehledy pro sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovnu i vypracování splátkového kalendáře záloh k dani z příjmu a záloh na pojistné a sociální zabezpečení i zdravotní pojištění.

Zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty

Přiznání k dani z přidané hodnoty naší účetní firmou provádíme v plné záruce za účetnictví i daňové přiznání. Součástí přiznání k dani z přidané hodnoty je rovněž zpracování podkladů pro přiznání k dani z přidané hodnoty, tzv. záznamní povinnost.

Zpracování přiznání k dani silniční

Zpracování přiznání k dani silniční provádíme na základě doložení velkého technického průkazu automobilu, u kterých je klient uživatelem zapsaným v tomto technickém průkazu. Pokud se jedná o vozy zaměstnanců, vycházíme z vlastní evidence klienta. Součástí zpracování přiznání k dani silniční je i zpracování splátkového kalendáře záloh k silniční dani.

Zpracování přiznání k dani z nemovitosti

Zpracování přiznání k dani z nemovitosti provádíme na základě doložení listu vlastnictví a znaleckých posudků dotyčných nemovitostí. Součástí zpracování přiznání k dani z nemovitosti je rovněž zpracování splátkového kalendáře záloh k dani z nemovitosti.