Výpočet silniční daně 2024 se vztahuje na všechna motorová vozidla, která používají podnikatelé a firmy pro výdělečnou činnost. Jsou však výjimky, které silniční daň 2024 platit nemusí.

Výpočet silniční daně 2024 a předmět daně

Auto, které používáme pro služební cesty nebo pro výdělečnou činnost, nemusíme mít v obchodním majetku. Stačí, když jej máme v osobním majetku. Pokud jej používáme pro služební cesty, musíme za něj odvádět silniční daň. Silniční daň platíme jen za ty měsíce, ve kterých bylo naše auto pro samostatnou činnost použito.

Výpočet silniční daně 2024 – kdo je poplatník

Pro registraci k silniční dani je určen ten, kdo je uveden v technickém průkazu jako provozovatel auta. Ten taky podává daňové přiznání a platí silniční daň. Daňové přiznání podáme do 31. ledna za předešlý rok. Zálohy i případný doplatek daně platíme na příslušný účet finančního úřadu podle kraje, kde bydlíme.

Zálohy se platí čtyřikrát ročně během doby, kdy auto využíváme k podnikání:

  • do 15. dubna (na leden až březen)
  • do 15. července (na duben až červen)
  • do 15. října (na červenec až září)
  • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Zbytek případně doplatíme s daňovým přiznáním do 31. ledna následujícího roku. Zálohy můžeme rovněž uhradit i na celý rok dopředu.

Předmětem silniční daně nejsou tyto vozy:

Silniční daň 2024 neplatí především stavební a zemědělští podnikatelé. Předmětem silniční daně totiž nejsou:

speciální pásové automobily, ostatní silniční vozidla (např. jízdní kolo, jednonápravový traktor s přívěsem, motorový vozík pro invalidy)

zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla (např. pracovní stroje samojízdné nebo přípojné, nemotorové pracovní stroje

vozidla se zvláštní registrační značkou (pro: jízdu z místa prodeje do místa registrace, manipulační provoz, zkušební účely, historická nebo sportovní vozidla podle § 23 vyhlášky č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel).

Výpočet silniční daně 2024

Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani – u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč