Výpočet silniční daně 2023 musí podle zákona provádět všechny firmy a podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti nebo pro účely služebních cest.

Výpočet silniční daně 2023

Jak se provádí výpočet silniční daně a jaká je výše silniční daně? Celková výše silniční daně u osobních aut se odvíjí od objemu motoru, u nákladních aut se určuje sazba silniční daně podle počtu a povoleného zatížení náprav. Kolik na silniční dani zaplatíte, vám spočítají naši profesionální účetní, kteří vypočítají silniční daň a vyplní a odevzdají vaše daňové přiznání k silniční dani.

Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani – u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč

Výpočet silniční daně 2023 je určený pro:

 • vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená k přepravě nákladů, registrovaná v Česku, bez ohledu na to, zda se využívají k podnikání
 • silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována a provozována v České republice. Pokud je vozidlo registrované v České republice, ale provozované v zahraničí, nebo registrované v cizině a provozované v Česku, silniční daň u nás platit nemusíte.

Výpočet silniční daně 2023 a vozy osvobozené od daně:

 • samojízdné pracovní stroje
 • zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla
 • speciální pásové automobily a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní značka
 • Silniční daň 2019 osvobozuje od daně tyto vozy:
 • vozy do 12 tun, které jezdí na alternativní pohonné hmoty jako LPG, CNG, na elektřinu nebo na hybridní pohonné hmoty
 • zametací vozidla a značkovače silnic
 • hasičské vozy a také vozidla provozovaná civilní obranou, bezpečnostními sbory nebo vozidla poskytovatele zdravotních služeb
 • vozidla, která mají míň než čtyři kola a jsou v technickém průkazu zapsána jako kategorie L
 • vozidla, která zabezpečují linkovou a vnitrostátní dopravu

Platba silniční daně:

Zálohy platíme čtyřikrát ročně během doby, kdy auto využíváme k podnikání:

 • do 15. dubna (na leden až březen)
 • do 15. července (na duben až červen)
 • do 15. října (na červenec až září)
 • do 15. prosince (na říjen a listopad)