Silniční daň je přímá daň, která je platná na území České republiky. Výpočet silniční daně 2022 se provádí na základě objemu motoru. Kdy se podává daňové přiznání a kdy se platí zálohy?

Výpočet silniční daně 2022

Pro výpočet silniční daně jsou předmětem všechna motorová vozidla, která jsou používána fyzickými osobami, právnickými osobami, firmami nebo zaměstnanci za účely podnikání nebo pro pracovní cesty. Nezáleží na tom, zda je vlastník vozu firma nebo soukromá osoba. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu.

Výpočet silniční daně 2022 a sazba silniční daně

Silniční daň se a její sazba je stanovena podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti celého vozidla a počtu náprav. Dříve bylo možné u nákladních vozidel uplatnit slevu dle emisní normy. V současné době se uplatňuje sleva na všechna vozidla dle data registrace – první tři roky 48 %, další tři roky 40% a další tři roky 25 %; vozidla s první registrací do 31. 12. 1989 platí manus 25 %.

Výpočet silniční daně 2022 a výše silniční daně

Základem daně pro silniční daň je zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů, součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav u návěsů nebo největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav u ostatních vozidel.

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč

Vozidla osvobozená od silniční daně

Výpočet silniční daně 2022 se netýká několika výjimek, u kterých se silniční daň platit nemusí. Pokud používáte vozidlo osvobozené od daně, i přes to musíte podat (v lednu) daňové přiznání. Samotnou daň však neplatíte, tudíž vám odpadají i zálohy na daň. Vozidla, která jsou od silniční daně osvobozená, jsou:

  • vozidla kategorie L, včetně přípojných vozidel
  • vozidla určená pro linkovou osobní hromadnou vnitrostátní dopravu
  • vozidla vojenská, horské záchranné služby, hasičská a bezpečnostní, vozidla zdravotnické služby
  • vozidla s hybridním nebo alternativním pohonem