Výpočet silniční daně 2021 se vztahuje na všechna motorová vozidla, která používají podnikatelé a firmy pro výdělečnou činnost. Existují některé výjimky, které silniční daň 2021 platit nemusí.

Výpočet silniční daně 2021

Silniční daň se vztahuje na všechna silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla používaná k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti. Silniční daň vychází ze zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Předmětem daně silniční jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla (registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti, nebo jsou používána v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Výpočet silniční daně 2021 a vozy, které jsou od daně osvobozeny

Existuje několik výjimek, pro které se silniční daň netýká. Předmětem daně nejsou tyto vozy:

 • samojízdné pracovní stroje
 • zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla
 • speciální pásové automobily a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní značka

Silniční daň 2019 osvobozuje od daně tyto vozy:

 • vozy do 12 tun, které jezdí na alternativní pohonné hmoty jako LPG, CNG, na elektřinu nebo na hybridní pohonné hmoty
 • zametací vozidla a značkovače silnic
 • hasičské vozy a také vozidla provozovaná civilní obranou, bezpečnostními sbory nebo vozidla poskytovatele zdravotních služeb
 • vozidla, která mají míň než čtyři kola a jsou v technickém průkazu zapsána jako kategorie L
 • vozidla, která zabezpečují linkovou a vnitrostátní dopravu

Výpočet silniční daně 2021 podle konkrétní tabulky

Roční sazba motorových vozů, které jsou používány pro služební účely, se odvíjí od objemu motoru:

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč

Jak platit silniční daň

Silniční daň lze provést jednou ročně, nebo podle předem stanovených termínů, tj. čtyřikrát ročně během doby, kdy auto používáme pro podnikatelské účely:

 • do 15. dubna (na leden až březen)
 • do 15. července (na duben až červen)
 • do 15. října (na červenec až září)
 • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Zbytek případně doplatíme s daňovým přiznáním do 31. ledna následujícího roku. Zálohy můžeme rovněž uhradit i na celý rok dopředu.