Jak se provádí výpočet silniční daně 2020, co je to vlastně silniční daň, za co ji platíme a kdo je poplatníkem daně?

Výpočet silniční daně 2020 a předmět daně

Silniční daň musí platit všechna vozidla, která se v České republice používají za účelem podnikání, ať už z důvodu využití vozů na služební cesty nebo pro výdělečnou činnost. Lhůta pro podání daňového přiznání k silniční dani je každý rok koncem ledna. Na tuto daň se platí zálohy každý čtvrtrok.

Výpočet silniční daně 2020 a registrace vozu

Silniční daň musíte platit u každého vozu, které používáte pro podnikatelské účely. Pokud si během roku pořídíte vůz nový, a budete jej opět používat pro služební cesty nebo pro jiné účely podnikání, jste povinni jej registrovat k silniční dani na příslušném Finančním úřadě ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň.

Výpočet silniční daně 2020 se některých vozů netýká

Máte vůz, který nepodléhá silniční dani? Pokud používáte vozidlo osvobozené od daně, i přes to musíte podat (v lednu) daňové přiznání. Samotnou daň však neplatíte, tudíž vám odpadají i zálohy na daň. Vozidla, která jsou od silniční daně osvobozená, jsou:

  • vozidla kategorie L, včetně přípojných vozidel
  • vozidla určená pro linkovou osobní hromadnou vnitrostátní dopravu
  • vozidla vojenská, horské záchranné služby, hasičská a bezpečnostní, vozidla zdravotnické služby
  • vozidla s hybridním nebo alternativním pohonem

Výpočet silniční daně 2020 a zdaňovací období

Pro silniční daň 2020 je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, přičemž daňové přiznání se podává a daň platí do konce ledna následujícího roku.

Výpočet silniční daně 2020

Roční sazby uvádí § 6 Zákona o silniční dani – u osobního auta např. rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu.

do 800 cm3 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 3600 Kč
nad 3000 cm3 4200 Kč

Registrace k silniční dani

Registrace silniční daně se týká toho, kdo je uveden v technickém průkazu jako provozovatel auta. Ten taky podává daňové přiznání a platí silniční daň. Daňové přiznání podáme do 31. ledna za předešlý rok. Zálohy i případný doplatek daně platíme na příslušný účet finančního úřadu podle kraje, kde bydlíme.

Zálohy platíme čtyřikrát ročně:

  • do 15. dubna (na leden až březen)
  • do 15. července (na duben až červen)
  • do 15. října (na červenec až září)
  • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Zbytek případně doplatíme s daňovým přiznáním do 31. ledna následujícího roku. Zálohy můžeme rovněž uhradit i na celý rok dopředu.