Výpočet silniční daně 2019 se provádí na objemu motoru každého vozu. Silniční daň je považována za přímou daň, která je platná na území České republiky a platí se čtyřikrát ročně.

Výpočet silniční daně 2019 za zdaňovací období

Výpočet silniční daně 2019 se provádí na základě zdaňovacího období za kalendářní rok. Daňové přiznání se podává a daň platí do konce ledna následujícího roku. Silniční daň se platí ve 4 zálohách (15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince). Majitel vozidla je povinen do konce ledna následujícího roku podat daňové přiznání.

Výpočet silniční daně 2019 a předmět daně

Předmětem pro výpočet silniční daně jsou všechna motorová vozidla, která jsou používána fyzickými osobami, právnickými osobami, firmami nebo zaměstnanci za účely podnikání nebo pro pracovní cesty. Nezáleží na tom, zda je vlastník vozu firma nebo soukromá osoba. Poplatníkem i plátcem této daně je provozovatel vozidla, který je zapsán v jeho technickém průkazu.

Výpočet silniční daně 2019 a její sazba

Výpočet silniční daně 2019 je stanoven podle obsahu motoru a objemu válců v motoru u osobních automobilů, u nákladních pak závisí na hmotnosti celého vozidla a počtu náprav. Dříve bylo možné u nákladních vozidel uplatnit slevu dle emisní normy. V současné době se uplatňuje sleva na všechna vozidla dle data registrace – první tři roky 48 %, další tři roky 40% a další tři roky 25 %; vozidla s první registrací do 31. 12. 1989 platí manus 25 %.

Výpočet silniční daně 2019 a výše sazby dle tabulky

U osobního auta rozhoduje zdvihový objem motoru uvedený v technickém průkazu:

do 800 cm3 – 1200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm3 – 1800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm3 – 2400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm3 – 3000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm3 – 3600 Kč
nad 3000 cm3 – 4200 Kč

Výpočet silniční daně 2019 a osvobození od daně

Existuje několik výjimek, kterých se výpočet silniční daně 2019 netýká. Pokud používáte vozidlo osvobozené od daně, i přes to musíte podat (v lednu) daňové přiznání. Samotnou daň však neplatíte, tudíž vám odpadají i zálohy na daň. Vozidla, která jsou od silniční daně osvobozená, jsou:

  • vozidla kategorie L, včetně přípojných vozidel
  • vozidla určená pro linkovou osobní hromadnou vnitrostátní dopravu
  • vozidla vojenská, horské záchranné služby, hasičská a bezpečnostní, vozidla zdravotnické služby
  • vozidla s hybridním nebo alternativním pohonem