Jak se provádí výpočet daně 2025? Koho se týká výpočet daně a kdy se nutné podat daňové přiznání? Pro výpočet daně 2025 použijte naší daňovou kalkulačku.

Výpočet daně 2025 se týká všech příjmů, uvedených v zákoně. Výpočet daně provádí podnikatelé, osoby samostatně výdělečně činné, ale také penzisté, zaměstnanci nebo matky na rodičovské dovolené, pokud měli v uplynulém roce vyšší příjem jak 15 000 korun. Osvobození od daně je u některých příjmů podmíněno splněním podmínek. Které příjmy jsou osvobozené od daně?

Výpočet daně 2025 Daň z příjmu činí u fyzických osob 15 procent ze základu daně. Podnikatelé si výpočet daně 2025 provedou na základě všech příjmů a výdajů za uplynulý rok ze své činnosti. Osoby samostatně výdělečně činné podávají daňové přiznání jen v případě, že je jejich roční výdělek vyšší jak 15 tisíc korun nebo pokud jsou ve ztrátě. Za zaměstnance odvádí tuto daň zaměstnavatel. Pokud ale měli loni jiný příjem (mimo zaměstnání), který přesáhl šest tisíc korun, musí rovněž vyplnit daňové přiznání a daň z příjmů zaplatit.

Výpočet daně 2025 příjmy osvobozené od daně:

  • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu (pokud v nich prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let)
  • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (příjem z prodeje motorového vozidla, lodi a letadla je osvobozen, když mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň rok)
  • odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů
  • výživné
  • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy
  • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun,
  • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance)
  • příjmy nabyté dědictvím

Výpočet daně 2025 a daňové bonusy

Pokud provedete výpočet daně 2025, může se stát, že součet slev bude vyšší než daň. Tyto slevy lze uplatnit jen do výše daně. Rozdíl se nevyplácí. Jedinou výjimkou, při které je možno uplatnit slevy vyšší, je daňový bonus na dítě. Ten lze při splnění všech podmínek, například pokud váš roční příjem dělal minimálně šestinásobek minimální mzdy (započítávají se pouze příjmy z podnikání a ze zaměstnání.

Výpočet daně 2025 a termín podání daňového přiznání

Pokud jste v uplynulém roce měli příjem vyšší jak 15 000 korun, pak jste povinni podat daňové přiznání. Odevzdáte v místě trvalého bydliště poplatníka. Pakliže má plátce daně datovou schránku, může přiznání odevzdat elektronicky. Termín pro podání daňového přiznání musí být dodáno nejpozději konce března.

Termín sice může být prodloužen, ale jen v případě, kdy přiznání za daňového poplatníka zpracovává daňový poradce. Tehdy se může datum dodání oddálit až o několik měsíců, plátce daně ale musí finanční úřad o takovém postupu informovat a to písemnou formou spolu s doložením plné moci, ze které vyplývá, že vás daňový poradce bude zastupovat. Tyto papíry musíte rovněž finančnímu úřadu doložit do konce března.