Jak se provádí výpočet daně 2024? Jaká je sazba daně a kde najdete kalkulačku pro výpočet daně 2024?

Výpočet daně 2024 pro daň z příjmů

Daň z příjmu se týká každé právnické a fyzické osoby, ale také zaměstnanců, penzistů apod. Daň z příjmů fyzických osob se odvádí ze mzdy, výdělku z podnikání, ale také z celé řady jiných příjmů. Sazba daně z příjmů fyzických osob je patnáct procent.

Výpočet daně 2024 a příjmy, které podléhají dani

  • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky
  • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti
  • Příjmy z kapitálového
  • Příjmy z pronájmu
  • Bezúplatný příjem z daru
  • Ostatní příjmy

Výpočet daně 2024 a příjmy, které dani z příjmů nepodléhají

  • přijaté úvěry a půjčky,
  • příjmy z rozšíření nebo zúžení SJM,
  • příjmy získané nabytím akcií
  • au-pair

Výpočet daně 2024 versus daňové bonusy

Při výpočtu daně 2024 se vám může stát, že vám vyjde součet slev vyšší než daň. V tomto případě lze tyto slevy uplatnit jen do výše daně. Rozdíl se nevyplácí. Jedinou výjimkou, při které je možno uplatnit slevy vyšší, je daňový bonus na dítě. Ten lze při splnění všech podmínek, například pokud váš roční příjem dělal minimálně šestinásobek minimální mzdy (započítávají se pouze příjmy z podnikání a ze zaměstnání.

Výpočet daně 2024 provádíme na základě vašich ročních příjmů a výdajů. K výpočtu daně 2024 používáme daňovou kalkulačku, ve které uplatníme veškeré slevy, na které máte jako poplatník nárok. Přenechejte své účetnictví našim účetním, specializujícím se na výpočet daně 2024 a na sestavení daňového přiznání. Jsme profesionální účetní firma, zabývající se drobnými živnostníky, velkými společnostmi i neziskovými organizacemi.

Výpočet daně 2024 a podání daňového přiznání

Vyplněné daňové přiznání se podává každoročně do konce března. V případě, že termín pro podání daňového přiznání přichází na víkend, pak se automaticky termín pro podání daňového přiznání posouvá na první pracovní den v dubnu. Zákonný termín lze podle daňového řádu bez pokuty překročit ještě o pět pracovních dní, podáte-li daňové přiznání později, čeká vás pravděpodobně pokuta. Pokud podáváte daňové přiznání k dani z příjmů přes daňového poradce, jste povinni do konce března předložit finančnímu úřadu plnou moc, ze které vyplývá, že daňového poradce podáním přiznání k dani z příjmů pověřil. Termín pro podání daňového přiznání se pak pro něj posouvá na konec června. A finanční úřad opět toleruje doručení opožděné o pět pracovních dní. Jste-li povinni podat daňové přiznání, pak jej odevzdáte v místě trvalého bydliště poplatníka. Pakliže má plátce daně datovou schránku, může přiznání odevzdat elektronicky.