Výpočet daně 2023 se provádí na základě příjmů z uplynulého roku. Osvobození od daně je u některých příjmů podmíněno splněním podmínek. Víte, které příjmy nemusíte danit?

Výpočet daně 2023

Pro výpočet daně 2023 se používá u fyzických osob daňová kalkulačka. Ze základu daně musíte odečíst patnáct procent. Po vypočítání daně z příjmů pak podáváte svému finančnímu úřadu daňové přiznání. Osoby samostatně výdělečně činné podávají daňové přiznání jen v případě, že je jejich roční výdělek vyšší jak 15 tisíc korun nebo pokud jsou ve ztrátě. Za zaměstnance odvádí tuto daň zaměstnavatel. Pokud ale měli loni jiný příjem (mimo zaměstnání), který přesáhl šest tisíc korun, musí rovněž vyplnit daňové přiznání a daň z příjmů zaplatit.

Výpočet daně 2023 a příjmy už zdaněné srážkovou daní

V případě, že jste měli loni příjmy, které se hned u zaměstnavatele danily patnáctiprocentní srážkovou daní, daňové přiznání kvůli nim podávat nemusíte. V případě, že jste loni měli celkově jen nízké příjmy, může se vyplatit daňové přiznání podat a příjmy už zdaněné srážkovou daní do něj zanést.

Můžete totiž získat sraženou patnáctiprocentní daň zpět. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní vám umožní ve větší míře využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně.

Abyste mohli uplatnit tento nárok, budete k tomu potřebovat potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, které vám na požádání vydá po konci roku. Výjimkou jsou příjmy z autorských honorářů zdaněné srážkovou daní, ty do daňového přiznání zahrnout nelze.

Výpočet daně 2023 a úhrada daně

Základem daně z příjmů je rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Výpočet daně 2023 a podání daňového přiznání

Daňovým přiznáním se přiznáváte k příjmům, podléhajícím dani vyměřené státem a vyčíslíte zde daň, kterou případně dorovnáte zaplacením zálohami daně. Nedoplatek daně následně státu zastoupenému finančním úřadem odvedete, přeplatek je vám vrácen nebo započten do dalšího období. Daňové přiznání se vztahuje vždy k určitému časovému období, nejčastěji ke kalendářnímu roku.

Které příjmy jsou osvobozeny od daně?

  • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu (pokud v nich prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let)
  • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (příjem z prodeje motorového vozidla, lodi a letadla je osvobozen, když mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň rok)
  • odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů
  • výživné
  • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy
  • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun,
  • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance)
  • příjmy nabyté dědictvím