Výpočet daně 2021, podání daňového přiznání a termín pro podání daňového přiznání si musí ohlídat každý podnikatel i zaměstnanec, který měl v uplynulém roce více zaměstnání. Jak se provádí výpočet daně 2021?

Výpočet daně 2021 a daňová kalkulačka

Výpočet daně 2021 provádíme na základě podkladů, které nám doloží živnostníci, podnikatelé, zaměstnanci nebo penzisté, kteří jsou povinni podat daňové přiznání. Výpočet daně 2021 provádíme pomocí daňové kalkulačky. Výpočet lze využít ke kontrole daňového přiznání a přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Výpočet daně 2021 a paušální výdaje

Osoby samostatně výdělečně činné mohou uplatnit v daňovém přiznání výdaje takzvaným paušálem, můžou nově využít slevu na dítě nebo manžela/manželku. Započítání slev je ovšem podmíněné nižším stropem pro odpočet výdajů. Paušální výdaje můžou podnikatelé uplatnit pouze na příjmy do 1 milionu korun (původně šlo o limit dva miliony korun).

Výpočet daně 2021 a daňové bonusy

V případě, že vám vyjde součet slev vyšší než daň, lze tyto slevy uplatnit jen do výše daně. Rozdíl se nevyplácí. Jedinou výjimkou, při které je možno uplatnit slevy vyšší, je daňový bonus na dítě. Ten lze při splnění všech podmínek, například pokud váš roční příjem dělal minimálně šestinásobek minimální mzdy (započítávají se pouze příjmy z podnikání a ze zaměstnání.

Výpočet daně 2021 a termín podání daňového přiznání

Jste-li povinni podat daňové přiznání, pak jej odevzdáte v místě trvalého bydliště poplatníka. Pakliže má plátce daně datovou schránku, může přiznání odevzdat elektronicky. Termín pro podání daňového přiznání musí být dodáno nejpozději konce března. Termín sice může být prodloužen, ale jen v případě, kdy přiznání za daňového poplatníka zpracovává daňový poradce. Tehdy se může datum dodání oddálit až o několik měsíců, plátce daně ale musí finanční úřad o takovém postupu informovat. Výpočet daně 2021 a zálohy na sociálním – zdravotním pojištění

Výpočet daně 2021 se u osob samostatně výdělečně činných, týká také pro zdravotní a sociální pojištění. Kromě přiznání k dani z příjmů musíte odevzdat také přehledy příjmů a výdajů pro zdravotní pojišťovnu a Českou zprávu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Termín pro odevzdání přehledu ČSSZ je 1. 5. termín pro zdravotní pojišťovnu zjistíte přímo u vaší konkrétní pojišťovny, většinou ale bývá (téměř) totožný.