Specializujeme se na vedení účetnictví příspěvkových organizací. Co je obsahem účetnictví příspěvkových organizací a jak se účtují jednotlivé položky?

Co je příspěvková organizace

Příspěvková organizace je právnická osoba, která hospodaří s přidělenými penězi (příspěvkem) na činnost, k níž byla státem založena. Jedná se např. o Správu a údržbu silnic, školy apod. Specializujeme se na vedení účetnictví příspěvkových organizací.

Vedení účetnictví příspěvkových organizací

Příspěvkové organizace mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, pokud nedělají konsolidovanou závěrku, ale o jejich principu vedení účetnictví rozhoduje hlavně zřizovatel. Příspěvkové organizace neúčtují o výnosech, ale o finančním plánu, podle kterého se odvíjí výše jejich dotace. Pokud schválenou dotaci obdrží, musí upravit finanční plán podle skutečné výše dotace. Tato dotace nahrazuje výnosy a náklady je možné čerpat jen do její výše.

Přenechejte vedení účetnictví příspěvkových organizací našim profesionálům. S vedením účetnictví a mzdové agendy pro příspěvkové organizace máme mnohaleté zkušenosti. Pro příspěvkové organizace vedeme účetnictví a komplexní mzdovou agendu v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., a v souladu s vyhláškou 419/2010 Sb. a ostatními příslušnými zákony.

Poskytujeme tyto služby:

  • vedení účetnictví pro hlavní a hospodářskou činnost organizace komplexní vedení mzdové agendy
  • přípravu veškerých podkladů pro odevzdání čtvrtletních a ročních závěrek
  • zpracování ročních rozborů hospodaření dle požadavků zřizovatele a magistrátu města
  • zpracování měsíčních nebo čtvrtletních účetních závěrek dle požadavků klienta
  • zpracování řádné roční účetní závěrky, daňového přiznání, finančních výkazů a příloh
  • metodickou pomoc s tvorbou rozpočtů, čerpáním rozpočtů a sledováním rozpočtů
  • metodickou pomoc při sestavení podkladů pro roční inventury nebo jejich vyhotovení dle požadavků klientů

Jak provádíme účetnictví pro příspěvkové organizace

Účetnictví provádíme tak, abychom vám ušetřili co nejvíce času a finančních prostředků. Pro komplexní vedení účetnictví si od vás v pravidelných intervalech převezmeme dodané doklady, které během celého účetního období zpracováváme do ekonomického systému, abychom mohli předat výsledky hospodaření příspěvkové organizace.