Systém pro účetnictví Pohoda nabízí širokou škálu zúčtování vašich účetních operací. Nabízíme vám účtování v systému pohoda.

Účetnictví Pohoda pro malé i velké podnikatele

Naše účetní firma se zabývá kompletním zpracováním účetnictví pro malé i velké podnikatele. Přenechejte starosti spojené s účetnictvím naší účetní firmě. Účtujeme v systému Pohoda. Nabízíme vám účtování ve vašem ekonomickém systému nebo nabízíme online účetnictví, kdy používáte náš účetní systém, do kterého máte možnost připojení odkudkoli a kdykoli budete potřebovat

Účetnictví Pohoda a jeho výhody

Ekonomický systém Pohoda je komplexní účetní a ekonomický software pro malé, střední i větší firmy z řad fyzických a právnických osob. V tomto programu je možno vést veškerou administrativu od vystavování pokladních dokladů přes vedení daňové evidence nebo účetnictví jednou osobou, ale také administrativní a účetní činnost, o kterou se dělí více zaměstnanců nebo externích pracovníků.

Ekonomický systém pohoda je určen také pro firmy, které si nechávají účetnictví zpracovat externě ale potřebují mít zároveň přehled o svých zakázkách, stavu majetku, zásobách, potřebují mít neustálý přístup k fakturaci a samozřejmě každý den možnost platit faktury přímo z Pohody.

Účetnictví pohoda zajišťuje základní rozdělení, které můžete využít. Jde o:

 • Daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
 • Účetnictví (podvojné účetnictví)

Provádíme také Mzdové účetnictví

Pro problematiku se mzdovou agendou vám nabízíme poradenství při jejím vedení nebo zajistíme kompletní vedení personální agendy. Poskytujeme měsíční zpracování mezd. Budeme vás zastupovat při kontrolách na Finančním úřadě, Správě sociálního zabezpečení, Zdravotní pojišťovně a zajistíme komunikaci mezi vaší firmou a těmito institucemi.

Co nabízíme v rámci vedení účetnictví Pohoda

 • sestavení daňového přiznání k dani z příjmů
 • zpracování daňového přiznání k DPH a povinné evidence
 • vedení účetního deníku, analytickou evidenci a hlavní knihy
 • evidence majetku, saldo, závazků a pohledávek
 • tiskové a přehledové sestavy
 • zpracování pokladních, bankovních dokladů a kontrolu úhrad
 • zpracování účetní závěrky, rozvahy a přílohy k účetní uzávěrce, sestavení výkazu zisku a ztrát
 • vedení záznamní činnosti k dani z příjmu a ostatním daním
 • maximální flexibilitu a služby šité na míru při vedení vašeho účetnictví