Správné vedení účetnictví je klíčem k úspěchu pro správné podání daňového přiznání. Specializujeme se na vedení účetnictví Brno a jeho okolí

Co nabízí vedení účetnictví Brno

Jsme profesionální účetní kancelář, působící v Brně. Proto nabízíme vedení účetnictví Brno nejen pro firmy ve městě, ale také v jeho úzkém okolí. Nabízíme komplexní portfolio služeb a na míru šitá řešení pro každou malou i velkou firmu. Pokud se rozhodnete o kompletní vedení účetnictví, nebo budete chtít poradit s jednotlivými účetními operacemi, účetnictví Brno a naši účetní jsou vám plně k dispozici.

Účetnictví Brno s dlouholetou praxí

Vedení účetnictví provádíme již řadu let. Ve svém portfoliu vlastníme mnoho drobných živnostníků, velkých firem i společností. Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti účetnictví Brno, známe všechny potíže, kterým čelí společnosti při zabezpečování fungování jejich účetnictví. Pokud se rozhodnete pro vedení účetnictví Brno pro naši firmu, zajistíme vám níže uvedené činnosti:

Účetnictví Brno zajišťuje

  • záznam a zaúčtování účetních dokladů (vystavené a přijaté faktury, dobropisy, pokladní doklady, bankovní výpisy, interní doklady, zápočty, výstupy ze zpracování mezd) a to v měsíčním nebo kvartálním období, popřípadě zpětné vedení účetnictví.
  • vyhotovení účetních výkazů – deník vystavených a přijatých faktur a dobropisů, pokladní deník, kniha bankovních výpisů, deník interních dokladů, majetku, mzdového účetnictví a jiné deníky, souhrnný účetní deník, předvaha obratová, hlavní kniha rozvinutá, výsledovka – výkaz zisků a ztrát, rozvaha – a to v měsíčním nebo kvartálním období
  • pro plátce daně z přidané hodnoty provedeme výstup záznamní povinnosti, zajistíme kontrolní hlášení, Přiznání k DPH, případné Souhrnné hlášení (pro obchodní transakce se zeměmi EU) a to v měsíčním nebo kvartálním období,
  • zajistíme dokladovou inventarizaci účtů a zpracování roční účetní závěrky (běžné období – kalendářní rok, mezitimní závěrka v průběhu roku).
  • zpracování Přiznání k dani z příjmů, silniční dani a další daňová přiznání

Externí vedení účetnictví Brno

Externí vedení účetnictví Brno má pro podnikatele i drobné živnostníky řadu výhod. Nejen, že ušetříte mnoho finanční prostředků za pronájem nebo koupi kancelářských prostor pro vaše účetní oddělení a placení mezd pro vaši účetní a mzdovou účetní. Ušetříme vám rovněž mnoho času, který můžete věnovat svému podnikání.

Jak probíhá externí vedení účetnictví Brno

V předem sjednaném termínu si předáme doklady. Předání může probíhat v papírové podobě, elektronicky (elektronickou poštou nebo pomocí datových úložišť) anebo kombinací obou forem. Je také možné předávat tzv. elektronické faktury (XML formát ve standardu ISDOC).

Doklady následně zadáme a zaúčtujeme v našem účetním systému.

Výstupy z účetnictví mohou být zasílány elektronicky ve formátu PDF, včetně předávání výstupů v papírové formě.

Na základě vzájemné domluvy může naše firma zajišťovat podání daňových přiznání, hlášení a jiných výkazů pro daňovou správu či jiné státní orgány.