Srážková daň 2024 a její výpočet při dohodě o provedení práce. Víte, kdy máte nárok na srážkovou daň a jaký formulář vyplnit při jejím uplatnění?

Srážková daň 2024

Pokud jste zaměstnanec, pak je pro zdanění příjmů zdanění příjmů vyplácených za práci na základě uzavřené dohody o provedení práce rozhodující jednak výše těchto příjmů vyplácených zaměstnanci za kalendářní měsíc, ale také skutečnost, jestli zaměstnanec podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani. Jedná se o růžový papír.

Podle zákona o daních z příjmů příjmy zúčtované nebo vyplacené plátcem daně zaměstnavatelem, jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkovou daní 2024 podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani.

Srážková daň 2024 nebo zálohy a daňové slevy

Máte se svým zaměstnavatelem podepsanou dohodu o provedení práce? Z příjmu plynoucího na základě dohody o provedení práce, pokud jeho výše nepřekročí částku 10 000 Kč za kalendářní měsíc, sráží zaměstnavatel při výplatě daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 %, ale pouze tehdy, pokud jste nepodepsali u tohoto zaměstnavatele prohlášení k dani.

Příjem z dohody o provedení práce pak tvoří samostatný daňový základ, po uplatnění srážkové daně už jej nemusíte nikde vykazovat. Můžete ho ale zahrnout do daňového přiznání. Když si v průběhu daného roku vyděláte celkově jen málo, dostanete pak sraženou daň zpátky.

Využít toho mohou ti, kdož si vydělávají příležitostně. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní totiž umožní využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat budete potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, které vám na požádání vydá po konci roku.

Pokud zaměstnanec, který má příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc, podepsal prohlášení k dani, srážková daň 2024 činí 15 %, ale současně se zohledňuje daňová sleva na poplatníka.

Prohlášení k dani lze ovšem podepsat za každý měsíc jen u jednoho zaměstnavatele. Slev na dani můžete uplatnit víc, například slevu na manželku, slevu na manžela, slevu pro studenty, slevu pro ZP nebo slevu na vyživované dítě.