Srážková daň 2023 u dohod o provedení práce. O způsobu zdanění rozhoduje podpis prohlášení. Jak se sráží srážková daň 2023, pokud máte dohodu se zaměstnavatelem?

Srážková daň 2023 u zaměstnanců

Zaměstnanec má možnost a právo, nikoli povinnost podepsat tiskopis Prohlášení k dani. Tím si můžete u svého zaměstnavatele uplatnit slevy na dani. Pro stejné zdaňovací období (jeden kalendářní měsíc) lze mít podepsáno Prohlášení jen u jednoho z případných souběžných zaměstnavatelů. Zaměstnavatel poté při zúčtování mzdy srazí zálohu na daň, uplatní slevy na dani, případně i vyplatí daňový bonus.

Na rozdíl od postupu při nepodepsaném Prohlášení k dani. Zde se u všech příjmů (s výjimkou dohody o provedení práce s odměnou do 10 000 korun měsíčně) uplatní rovněž zálohová daň, ovšem bez možnosti uplatnění slev na dani.

Srážková daň 2023 a nepodepsané Prohlášení k dani:

Srážková daň 2023 a dohoda o provedení práce do 10 000 korun – Základem daně je souhrn odměn vyplacených v jednom kalendářním měsíci jedním zaměstnavatelem. Zaměstnavatel z takového příjmu srazí konečnou srážkovou 15% daň. Výsledná daň se zaokrouhlí na celé koruny směrem dolů (ve prospěch zaměstnance).

Srážková daň 2023 a dohoda o provedení práce nad 10 000 korun -Základ daně je v tomto případě zvýšen o odvod sociálního a zdravotního pojištění, které se u dohod o provedení práce odvádí právě při překročení částky měsíční odměny 10 000 korun. Zaměstnavatel sráží vždy měsíční daňovou zálohu. Pokud v daném kalendářním měsíci pobírá zaměstnanec další příjmy u stejného či jiného zaměstnavatele, které jsou zdaněny zálohovou daní, jedná se o souběžné příjmy. Je povinen na konci zdaňovacího období podat daňové přiznání.

Srážková daň 2023 a vyúčtování

Na konci zdaňovacího období má zaměstnanec v podstatě tři možnosti, jak s konečnou srážkovou daní naložit. Záleží pouze na jeho rozhodnutí.

  • Zaměstnanec považuje sraženou srážkovou daň za daň konečnou. V takovém případě není povinen příjmy zahrnout do daňového přiznání.
  • Zaměstnanec podá daňové přiznání. Vlivem uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně bude výsledkem zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní v daňovém přiznání v řadě případů přeplatek. O ten si poplatník jednoduše požádá v poslední části daňového přiznání. Za účelem zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní je třeba si vyžádat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech. Zaměstnavatel musí toto potvrzení vydat do 10 dnů od žádosti zaměstnance. Pro tento účel je vydán speciální tiskopis, a to: Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce podle § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, a o sražené dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně.
  • Zaměstnanec dodatečně podepíše Prohlášení k dani. Prohlášení k dani je možné dodatečně podepsat do 15. února následujícího kalendářního roku. Podmínkou je, že poplatník neměl na uvedené zdaňovací období podepsáno Prohlášení k dani u jiného plátce mzdy.