Využijte možnosti získat nárok na daňovou vratku. Roční zúčtování daně 2025 kalkulačka vám přesně vypočítá, kolik a za co můžete uplatnit slevy na dani.

Roční zúčtování daně 2025 kalkulačka

Jako zaměstnanec nejste povinen podávat daňové přiznání za uplynulý rok. Můžete však svého zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. Pokud je vám pravidelně každý měsíc vypočítávána záloha na dani z příjmu fyzických osob nemůžete si uplatnit všechny daňové slevy a můžete je uplatnit právě při ročním zúčtování daně 2025. Některé slevy je možné uplatnit pouze jednou ročně. Z tohoto důvodu uplatnění všech daňových slev až v ročním zúčtování daně může vzniknout nárok na daňovou vratku.

Roční zúčtování daně 2025 kalkulačka a možná výše slev

Nárok na základní slevu na poplatníka se týká každého zaměstnance. Jako zaměstnanec musíte doložit mzdové účetní doklady do 15. února. Případné daňové přeplatky na dani z ročního zúčtování daně vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen, tedy v první polovině dubna.

Roční zúčtování daně 2025 kalkulačka a přehled daňových slev

Základní sleva na poplatníka se v ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč. I při odpracování pouze několik měsíců během roku náleží v plné výši, což můžete uplatnit při ročním zúčtování.

  • Studenti mohou při ročním zúčtování daně uplatnit slevu ve výši 4 020 Kč za celý rok. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, kdy byla splněna podmínka studia. Slevu na studenta je potřeba doložit potvrzením školy o studiu. Např. při ukončení studia na střední škole maturitou v květnu a nastoupení do práce až od září je možné poměrnou slevu na studenta uplatnit za měsíce leden až srpen, neboť poslední prázdniny, pokud není vykonávána práce zakládající účast na nemocenském pojištění, se počítají jako studium.
  • Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč, na držitele (držitele) průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč. Slevu na manželku (manžela) je možné uplatnit, pokud měla manželka (manžel) roční vlastní příjmy do 68 000 Kč. Slevu na manželku (manžela) je potřeba doložit čestným prohlášením. Pokud došlo k uzavření manželství během uplynulého roku, tak se uplatňuje poměrná část slevy. Sleva na manželku (manžela) náleží za každý měsíc, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce.
  • Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok za celý rok na daňovou slevu ve výši 2 520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5 040 Kč. Sleva na invaliditu náleží za měsíce, kdy je splněna podmínka pobírání invalidního důchodu k 1. dni měsíce. Nárok se dokládá potvrzením od ČSSZ o výplatě invalidního důchodu.
  • Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, tak má nárok na obě slevy.
  • Školkovné maximálně ve výši 12 200 Kč dostanete po předložení potvrzení od školky. Školkovné může uplatnit jen jeden z rodičů. V potvrzení od školky by mělo být uvedeno, pro koho se dané potvrzení vystavuje.