Díky ročnímu zúčtování daně 2024 kalkulačka můžete snadno zjistit výši nároku na daňovou vratku. Co všechno si můžete uplatnit pro získání svých peněz?

Roční zúčtování daně 2024 kalkulačka a odčitatelné položky

Využijte možnosti odečíst položky od základu daně a pak teprve odečtěte 15% daň z příjmu. Při využití odčitatelných položek nevzniká nikdy nárok na daňový bonus, ale po provedení ročního zúčtování daně vám vznikne nárok na daňovou vratku. Odečitatelné položky musíte účetní doložit a mezi základní odčitatelné položky, které můžete uplatnit, patří:

  • Dary a bezúplatná plnění můžete uplatnit, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % základu daně nebo alespoň 1000 Kč. Celkově můžete odečíst až 15 % ze základu daně. Dále si můžete odečíst odběr krve (3 000 Kč), darování orgánů (20 000 Kč), darování krvetvorných buněk (20 000 Kč).
  • Úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěrů na stavební spoření, pokud byly tyto úvěry využity na bytové potřeby. Maximálně si můžete odečíst 300 000 Kč úroků ze základu daně.
  • Životní pojištění můžete odečíst až do výše 24 000 Kč
  • Penzijní připojištění a doplňkové spoření můžete odečíst až do výše 24 000 Kč, přičemž zaplacené příspěvky se snižují o 12 000 Kč. Což znamená, že pro maximální využití této částky musíte uložit za rok 36 000 Kč, což odpovídá úložce 3 000 Kč měsíčně.

Roční zúčtování daně 2024 kalkulačka a změna zaměstnavatele

Pokud chcete využít možnosti ročního zúčtování daně za rok 2024, pak se obraťte na posledního zaměstnavatele, pokud jste v uplynulém roce pracovali u více zaměstnavatelů. V této situaci pak do účtárny doložte také potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, pro které jste v daném roce pracovali a kde jste měli podepsané prohlášení k dani pro uplatnění všech slev v plné míře. Zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů.

Roční zúčtování daně 2024 kalkulačka a uplatnění slev

Sleva na poplatníka se v ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč. Základní sleva na poplatníka se poměrně nekrátí.

Slevu na dítě ve školce můžete uplatnit díky školkovnému ve výši 12 200 Kč na každé dítě pro roční zúčtování daně za rok 2021. Čerpání školkovného je potřeba doložit potvrzením od školky.

Za studenta můžete uplatnit slevu a to ve výši 4 020 Kč za celý rok. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, kdy byla splněna podmínka studia. Slevu na studenta je potřeba doložit potvrzením školy o studiu.

Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč v případě doložení čestného prohlášení

Sleva na držitele (držitele) průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč

Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok za celý rok na daňovou slevu ve výši 2 520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5 040 Kč.

Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, tak má nárok na obě slevy.