Využijte možnosti podání všech dokumentů pro uplatnění nároků na daňové slevy. Roční zúčtování daně 2023 kalkulačka přináší informace, kolik můžete získat zpět na daních.

Roční zúčtování daně 2023 kalkulačka a doložení potřebných dokumentů

Základní slevu na poplatníka si může uplatnit každý zaměstnanec. Pokud si chcete uplatnit další daňové slevy, musí být splněny všechny předem dané zákonné podmínky a musí být jejich uplatnění doloženo příslušným dokladem. Jako zaměstnanec musíte doložit mzdové účetní doklady do 15. února. Případné daňové přeplatky na dani za uplynulý rok z ročního zúčtování daně vyplatí zaměstnavatel nejpozději se mzdou za březen, tedy v první polovině dubna.

Roční zúčtování daně 2023 kalkulačka

Roční zúčtování daně 2023 se provádí každoročně u zaměstnanců v případě, že zaměstnanci podepsali prohlášení k dani a o zúčtování požádali. V tomto případě pak musí zaměstnanci do 15. února do účtárny dodat potřebná potvrzení kvůli nároku na uplatnění odčitatelných položek a daňových slev.

Roční zúčtování daně 2023 kalkulačka a uplatnění daňových slev

Díky ročnímu zúčtování daně 2023 si může každý zaměstnanec uplatnit daňové slevy a odpočty, které se neodečítají z měsíčního příjmu, ale pouze jednou ročně. Pokud změníte zaměstnavatele, pak musíte svému poslednímu zaměstnavateli přinést do účtárny potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, pro které jste v daném roce pracovali a kde jste měli podepsané prohlášení k dani pro uplatnění všech slev v plné míře. Zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů.

Roční zúčtování daně 2023 kalkulačka a slevy:

  • Za děti ve školce můžete si můžete odečíst školkovné. Výše školkovného je 12 200 Kč na každé dítě pro roční zúčtování daně. Čerpání školkovného je potřeba doložit potvrzením od školky.
  • Studenti uplatňují slevu ve výši 4 020 Kč za celý rok. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, kdy byla splněna podmínka studia. Slevu na studenta je potřeba doložit potvrzením školy o studiu.
  • Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč v případě doložení čestného prohlášení
  • sleva na držitele (držitele) průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč.
  • Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok za celý rok na daňovou slevu ve výši 2 520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5 040 Kč.
  • Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, tak má nárok na obě slevy.
  • Základní sleva na poplatníka se v ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč. Základní sleva na poplatníka se poměrně nekrátí.