Využijte možnosti uplatnit svých slev jako zaměstnanec. Do poloviny února stačí předložit zaměstnavateli potřebné dokumenty. Naše roční zúčtování daně 2022 kalkulačka vám spočítá, kolik můžete získat zpět do rodinného rozpočtu.

Roční zúčtování daně 2022 kalkulačka

V případě, že jste zaměstnanec, který za uplynulý rok pobíral příjmy ze závislé činnosti, můžete si po skončení zdaňovacího období (kalendářního roku) požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování. Zaměstnanci, který nepožádá o roční zúčtování záloh, zaměstnavatel roční zúčtování neprovede, a není-li zaměstnanec podat daňové přiznání, jeho daňová povinnost je splněna zálohami na daň.

Roční zúčtování daně 2022 kalkulačka se vztahuje na zaměstnance, který:

 • měl ve zdaňovacím období příjmy jen od jednoho plátce
 • pobíral příjmy od více plátců, ale jednotlivé zaměstnavatele ve zdaňovacím období měl postupně za sebou
 • podepsal u všech těchto plátců prohlášení k dani
 • písemně požádal o roční zúčtování posledního z plátců daně ve zdaňovacím období, nejpozději do 15. února po skončení posledního zdaňovacího období.
 • nepodal nebo není povinen podat daňové přiznání.
 • Roční zúčtování daně 2022 kalkulačka a odčitatelné položky:
 • Základní sleva na poplatníka se v ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč. Základní sleva na poplatníka se poměrně nekrátí.
 • Sleva na držitele (držitele) průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč.
 • Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok za celý rok na daňovou slevu ve výši 2 520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5 040 Kč.
 • Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, tak má nárok na obě slevy.
 • U dětí předškolního věku můžete si můžete odečíst školkovné. To činí 12 200 Kč na každé dítě pro roční zúčtování daně za rok 2018. Čerpání školkovného je potřeba doložit potvrzením od školky.
 • Pro všechny studenty je možnost uplatnění slevy ve výši 4 020 Kč za celý rok. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, kdy byla splněna podmínka studia. Slevu na studenta je potřeba doložit potvrzením školy o studiu.
 • Sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč v případě doložení čestného prohlášení

Roční zúčtování daně 2022 kalkulačka z rukou profesionálů

Nechejte si přesně spočítat, kolik můžete získat zpět na odčitatelných položkách. Roční zúčtování daně 2022 kalkulačka provedou naši zkušení účetní, kteří vám rovněž připraví daňové přiznání. Jsme účetní firma, zabývající se přípravou daňového přiznání a vedení účetnictví pro drobné živnostníky i velké podniky, SVJ i neziskových organizací.