Roční zúčtování daně 2021 kalkulačka přesně vypočítá, jak vysoký mají zaměstnanci nárok na daňovou vratku. Existuje hned několik daňových slev, zvýhodnění a odečitatelných položek.

Roční zúčtování daně 2021 kalkulačka a daňové zvýhodnění

Roční zúčtování daně 2021 kalkulačka nabízí celou řadu odčitatelných položek. Kromě nich se uplatňuje v ročním zúčtování daně z příjmu i daňové zvýhodnění na děti. Poprvé se daňové zvýhodnění uplatní na dítě za měsíc, ve kterém se dítě narodilo.

Za celý kalendářní rok činí daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč, na druhé dítě 19 404 Kč a na třetí a další dítě 24 204 Kč. V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus.

Daňové zvýhodnění se uplatňuje již během roku při výpočtu čisté měsíční mzdy. Daňové zvýhodnění uplatňuje vždy pouze jeden z rodičů.

Roční zúčtování daně 2021 kalkulačka a odčitatelné položky

Roční zúčtování daně 2021 má možnost uplatnění odpočitatelných položek. Tyto částky se odečtou od základu daně a teprve poté se počítá 15% daň z příjmu. Při využití odčitatelných položek nevzniká nikdy nárok na daňový bonus, ale po provedení ročního zúčtování daně vám vznikne nárok na daňovou vratku. Odečitatelné položky musíte účetní doložit a mezi základní odčitatelné položky, které můžete uplatnit, patří:

  • Penzijní připojištění a doplňkové spoření můžete odečíst až do výše 24 000 Kč, přičemž zaplacené příspěvky se snižují o 12 000 Kč. Což znamená, že pro maximální využití této částky musíte uložit za rok 36 000 Kč, což odpovídá úložce 3 000 Kč měsíčně.
  • Úroky zaplacené z hypotéky nebo z úvěrů na stavební spoření, pokud byly tyto úvěry využity na bytové potřeby. Maximálně si můžete odečíst 300 000 Kč úroků ze základu daně.
  • Dary a bezúplatná plnění můžete uplatnit, pokud úhrnná hodnota darů přesáhne 2 % základu daně nebo alespoň 1000 Kč. Celkově můžete odečíst až 15 % ze základu daně. Dále si můžete odečíst odběr krve (3 000 Kč), darování orgánů (20 000 Kč), darování krvetvorných buněk (20 000 Kč).
  • Životní pojištění můžete odečíst až do výše 24 000 Kč
  • Členské příspěvky odborům je možné odečíst od základu daně až do výše 3 000 Kč za zdaňovací období.
  • Limit pro úhrady na další vzdělávání až do výše 10 000 Kč (zdravotně postižení 13.000 korun, těžce zdravotně postižení 15.000 korun). Tuto odčitatelnou položku můžete uplatnit například při získání certifikátu ověřující vzdělání a na další zkoušky, které neplatil zaměstnavatel.

Roční zúčtování daně 2021 kalkulačka a podání vlastního daňového přiznání

Pokud jste zaměstnanec či student, pracující s podepsaným prohlášením k dani jen po část roku, musíte buď posledního zaměstnavatele požádat o roční zúčtování. Nebo byste si ze stejného důvodu měli podat daňové přiznání.