Využijte možnost využití vrácení svých daní zpět. Naše roční zúčtování daně 2020 kalkulačka vám poradí, jak a kde ušetřit své peníze a získat je opět do rodinného rozpočtu.

Roční zúčtování daně 2020 kalkulačka

Roční zúčtování daně 2020 kalkulačka vám umožní získat zpět vaše peníze. Pro rychlý přehled daňových slev jsme pro vás připravili přehledný seznam, který vám poslouží pro rychlou orientaci.

Roční zúčtování daně 2020 kalkulačka a odvody

Roční zúčtování daně 2020 za vás odvede vždy poslední zaměstnavatel. Jedná tak v případě, že jste pracovali pro více zaměstnavatelů. V této situaci pak do účtárny doložte také potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů, pro které jste v daném roce pracovali a kde jste měli podepsané prohlášení k dani pro uplatnění všech slev v plné míře. Zaměstnavatel by vám potvrzení měl vystavit do deseti dnů.

Roční zúčtování daně 2020 kalkulačka a potřebné formuláře:

Každá uplatněná sleva má své vlastní potvrzení, které musíte svému zaměstnavateli doložit:

Slevy, které může poplatník nárokovat na sebe

 • Potvrzení o přiznaném důchodu
 • potvrzení o invaliditě I. a II. stupně
 • potvrzení o invaliditě III. stupně
 • kopie průkazu ZTP/P
 • potvrzení o studiu

Sleva na vyživovanou manželku/manžela

 • Čestné prohlášení, že manžel/ka neměla za minulý rok příjmy vyšší než 68 000 Kč,
 • pro uplatnění slevy na vyživovaného manžela/manželku s průkazem ZTP/P kopii průkazu nebo potvrzení o jeho přiznání.

Slevy na dítě

 • Potvrzení ze školky o zaplacené výši „školkovného“ pro uplatnění daňové slevy na školku,
 • rodný list dítěte a čestné prohlášení druhého z rodičů, že slevu na dítě neuplatňuje on (v případě OSVČ), nebo potvrzení jeho zaměstnavatele o tomtéž (v případě zaměstnance) pro uplatnění slevy na dítě,
 • potvrzení o studiu vašeho dítěte, pokud se soustavně připravuje na budoucí zaměstnání kvůli slevě na (vyživované) dítě,
 • kopie průkazu ZTP/P nebo potvrzení úřadu o jeho vystavení, pokud ho ještě fyzicky nemáte (pro uplatnění slevy na dítě ZTP/P).

Odčitatelné položky

 • Potvrzení o poskytnutém daru či darování krve nebo orgánu,
 • potvrzení z banky o zaplacených úrocích za úvěr na bydlení,
 • potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření,
 • potvrzení o příspěvcích na životní pojištění,
 • potvrzení o úhradě členských příspěvků odborové organizace,
 • potvrzení o úhradě za zkoušku ověřující výsledky dalšího vzdělávání.