Roční zúčtování daně 2019 kalkulačka vám přesně spočítá, jestli máte nárok na daňovou vratku. Co si můžete uplatnit pro získání svých peněz zpět? Dozvíte se v následujícím článku.

Roční zúčtování daně 2019 kalkulačka a příprava pro výpočet

Roční zúčtování daně může požádat zaměstnanec, který nemá povinnost podat daňové přiznání. Obecně nemá povinnost podat daňové přiznání zaměstnanec, kterému byly od dalšího zaměstnavatele zdaněny příjmy srážkovou daní. V některých případech je však pro zaměstnance výhodnější podat daňové přiznání a to i tehdy, pokud jej podávat nemusí. Týká se to například brigádníků. Daňové přiznání přitom lze podat nejen za uplynulý rok, ale i za starší období.

Roční zúčtování daně 2019 kalkulačka a uplatnění slev v praxi

  • Na děti v předškolním věku můžete uplatnit školkovné. Výše školkovného činí 12 200 Kč na každé dítě pro roční zúčtování daně. Čerpání školkovného je potřeba doložit potvrzením od školky.
  • na studenty lze uplatnit slevu ve výši 4 020 Kč za celý rok. Sleva se uplatňuje za všechny měsíce, kdy byla splněna podmínka studia. Slevu na studenta je potřeba doložit potvrzením školy o studiu.
  • základní sleva na poplatníka se v ročním zúčtování daně uplatňuje vždy v plném rozsahu ve výši 24 840 Kč. Základní sleva na poplatníka se poměrně nekrátí.
  • sleva na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč v případě doložení čestného prohlášení
  • sleva na držitele (držitele) průkazu ZTP/P ve výši 49 680 Kč.
  • invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok za celý rok na daňovou slevu ve výši 2 520 Kč, invalidní důchodci třetího stupně na slevu ve výši 5 040 Kč.
  • držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na daňovou slevu ve výši 16 140 Kč. Pokud příjemce průkazu ZTP/P pobírá ještě invalidní důchod, tak má nárok na obě slevy.

Roční zúčtování daně 2019 kalkulačka a roční zúčtování daně

Roční zúčtování daně 2019, provede poslední zaměstnavatel (pokud jste v minulém roce pracovali u více zaměstnavatelů) na základě potvrzení o zdanitelných příjmech a o sražených zálohách od všech předchozích zaměstnavatelů ve zdaňovacím období. Toto potvrzení jste jako zaměstnanec povinen svém zaměstnavateli doložit do 15. února následujícího roku.