Warning: Undefined variable $img in /data/web/virtuals/247121/virtual/www/wp-content/themes/ucetni/single-news.php on line 71

Zálohy na silniční daň

Zálohy na silniční daň se musí platit dle zákona v pravidelných intervalech. Povinnost platit zálohy na silniční daň mají podnikatelé a firmy, používající vozidla ke svému podnikání.

Kdy se platí zálohy na silniční daň

Abychom se nedostali do střetu se zákonem, musíme platit silniční daň v případě, že jsme firma nebo podnikatelé, kteří používají auto k výdělečné činnosti. Výše silniční daně se u osobních aut odvíjí od objemu motoru, u nákladních aut se určuje sazba silniční daně podle počtu a povoleného zatížení náprav.

Co je předmětem silniční daně

Předmětem daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována a provozována v České republice (Pokud je vozidlo registrované v České republice, ale provozované v zahraničí, nebo registrované v cizině a provozované v Česku, silniční daň u nás platit nemusíte.)

vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená k přepravě nákladů, registrovaná v Česku, bez ohledu na to, zda se využívají k podnikání

Zálohy na silniční daň platí

Zálohy na silniční daň většinou platí provozovatel vozidla, který je zapsaný v technickém průkazu. Povinnost však platit silniční daň tedy zálohy na silniční daň máte i v případě, že půjčíte auto jinému člověku, který ho bude využívat k podnikání.

Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, který vyplácí zaměstnanci za pracovní cesty cestovní náklady, na kterých využívá zaměstnanec vlastní auto.

Zálohy na silniční daň neplatíte, pokud vlastníte:

  • samojízdné pracovní stroje
  • zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla
  • speciální pásové automobily a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní značka

Kdo je osvobozen od daně

  • Další skupina vozů je od silniční daně osvobozena, přesto jsou jejich vlastníci povinni podávat daňové přiznání, i když výsledná daň je nulová.
  • vozy do 12 tun, které jezdí na LPG, CNG, na elektřinu nebo na hybridní pohonné hmoty
  • zametací vozidla a značkovače silnic
  • hasičské vozy a také vozidla provozovaná civilní obranou, bezpečnostními sbory nebo vozidla poskytovatele zdravotních služeb
  • vozidla, která mají míň než čtyři kola a jsou v technickém průkazu zapsána jako kategorie L
  • vozidla, která zabezpečují linkovou a vnitrostátní dopravu