Warning: Undefined variable $img in /data/web/virtuals/247121/virtual/www/wp-content/themes/ucetni/single-news.php on line 71

Základy účetnictví

Účetnictví musí vést každá fyzická osoba, zabývající se podnikám nebo firma. Vedení účetnictví určuje § 4 zákona o účetnictví a stanovuje, kdo vede účetnictví. Účetnictví musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a přehledné. Základním prvkem účetnictví je účetní záznam. Účetní záznam může být účetním dokladem, účetním zápisem či účetní knihou. Účetním záznamem je i výroční zpráva, účetní uzávěrka, odpisový plán či inventurní soupis.

Proč je nutné znát základy účetnictví

Abyste se ve svém účetnictví dobře vyznaly, je dobré, znát alespoň základy účetnictví. Každá účetní jednotka musí vést účetnictví od svého vzniku do svého zániku. Účtuje se podvojně o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví (tzv. účetní případy), tedy o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv a o nákladech, výnosech a hospodářském výsledku.

Ministerstvo financí vydává České účetní standardy. Standard upravuje zásady účtování majetku i zdrojů krytí, sestavováním účetní závěrky, postupy účtování při konkurzu a likvidaci. Upravují také postupy při inventarizaci, sestavování přehledu o peněžních tocích.

Pro základy účetnictví nabízíme kurzy

Pokud se rozhodnete pro podnikání, doporučujeme vám navštívit kurz účetnictví, který vám pomůže zvládnout základy účetnictví. Co vám náš kurz účetnictví přinese?

Zvládnete rozumět účetním dokladům, správně je zaúčtovat. Naučíme vás účtovat mzdy a řídit zásoby či dlouhodobý majetek. Účetnictví už pro vás nebude žádnou neznámou, zvládnete jej využívat pro své každodenní podnikatelské aktivity.

Kdy jsou základy účetnictví potřeba a pro koho doporučujeme kurz

Kurz základy účetnictví doporučujeme pro začátečníky bez předchozích znalostí i pro ty, kteří chtějí oživit své znalosti v oboru účetnictví.

Kurz rovněž doporučujeme absolventům středních škol, kteří plně účetnictví nerozumí, přesto chtějí v této činnosti dále rozvíjet svůj byznys.