Warning: Undefined variable $img in /data/web/virtuals/247121/virtual/www/wp-content/themes/ucetni/single-news.php on line 71

Vrácení přeplatku na dani

Ukázala se vám na daňovém přiznání skvělá zpráva, že máte nárok na vrácení přeplatku na dani? Poradíme vám, jak zažádat o jeho vrácení.

Vrácení přeplatku na dani

Vrácení přeplatku na dani se může týkat zaměstnanců, podnikatelů i firem. Pro vrácení přeplatku na dani má však finanční úřad třicetidenní lhůtu. Tato lhůta běží ode dne zažádání o vrácení přeplatku a ještě musíme počítat s několika dny navíc, protože může dojít k opoždění z důvodu mezibankovního zpracování transakcí.

Vrácení přeplatku na dani u zaměstnanců

Patříte mezi šťastné zaměstnance, kteří mají nárok na vrácení přeplatku na dani? Pokud jste pracovali u zaměstnavatele, tak za vás musí doložit veškeré náležitosti k ročnímu zúčtování daně a o toto zúčtování požádá. Zaměstnavatel má poté čas do 15. 3. provést roční zúčtování daně a přeplatek na dani vyplácí zaměstnanci v březnové výplatě v obvyklém termínu. Tento přeplatek byste tak měli dostat zhruba do poloviny dubna.

Vrácení přeplatku na dani u fyzických osob

Pokud jste se v uplynulém roce živili jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako zaměstnanci, kteří museli nebo chtěli podat daňové přiznání, mají povinnost daňové přiznání podat do konce března. Od této chvíle mají finanční úřady 30 dnů na zpracování daňového přiznání a žádosti o přeplatek či bonus.

Vrácení přeplatku na dani u pozdějšího odevzdání daňového přiznání

Daňové přiznání vám může zpracovat váš daňový poradce. Pokud tomu tak je, musíte tuto skutečnost řádně sdělit finančnímu úřadu v termínu do odevzdání daňového přiznání. Termínem pro odevzdání daňového přiznání je pak začátek července. Poté má finanční úřad opět 30 denní lhůtu.

Vrácení přeplatku na dani u dodatečného daňového přiznání

Toto přiznání odevzdáváte po tom, co jste zjistili chybu ve svých přiznaných daních. Dodatečné daňové přiznání musíte podat, pokud vám zjištěná chyba snižovala daňovou povinnost, tedy na daních jste měli zaplatit více. Dodatečné daňové přiznání můžete podat i v případě, kdy jste si naopak napočítali daně menší a zaplatili jste na daních více, než jste měli. Jak je to tedy s vrácením přeplatku? Záleží na tom, kdy jste odevzdali dodatečné daňové přiznání. Pokud jste uvedli jako měsíc zjištění chyby předcházející měsíc a dodatečné daňové přiznání podali do termínu pro dodatečné daňové přiznání, tak přeplatek dostanete vyplacen během následujícího měsíce. Pokud jste zjistili chybu a zároveň v tom daném měsíci i podali dodatečné daňové přiznání, tak přeplatek vám finanční úřad vyplatí až koncem druhého měsíce, který následuje po podání tohoto dodatečného daňového přiznání.