Warning: Undefined variable $img in /data/web/virtuals/247121/virtual/www/wp-content/themes/ucetni/single-news.php on line 71

Smlouva o vedení účetnictví

Specializujeme se na vedení komplexního portfolia služeb a na míru šitá řešení, ať už se rozhodnete o kompletní vedení účetnictví nebo asistenci v konkrétní oblasti. Spolupráci chrání vzájemná smlouva o vedení účetnictví, která zajišťuje naprostou diskrétnost a veškeré úkoly, které od naší účetní firmy očekáváte. Máme tým zkušených účetních v Brně. Zpracováváme účetnictví pro klienty po celé České republice.

Poradenství v oblasti účetnictví a smlouva o vedení účetnictví

Našim klientům nabízíme širokou škálu poradenských služeb pro optimální fungování vašeho účetnictví. Veškeré poradenství provádíme na základě právně ošetřené smlouvy o vedení účetnictví.

Co obsahuje smlouva o vedení účetnictví

Smlouva o vedení účetnictví upravuje veškeré informace, týkající se spolupráce mezi naší účetní firmou a naším klientem. Smlouva o vedení účetnictví upravuje předmět smlouvy, místo, způsob, čas plnění, platební podmínky, odměnu a všechny povinnosti smluvních stran, dobu platnosti, možnosti zrušení či zániku smlouvy, odpovědnost za škodu, trestní odpovědnost, povinnost mlčenlivosti a veškerá závěrečná a další ustanovení.

Smlouva o vedení účetnictví se doporučuje použít v případě, kdy:

Podnikatel, společnost či firma se rozhodne pro vedení účetnictví jinou osobou, tj. účetní firmou. Smlouva musí být uzavřena tak, aby zde kromě předmětu smlouvy byly stanoveny všechny povinnosti a práva obou smluvních stran.

Co nabízíme při vedení účetnictví

  • vedení a zpracování jednoduchého i podvojného účetnictví pro fyzické a právnické osoby
  • daňové poradenství a daňovou optimalizaci
  • zpracování daňových přiznání k dani z příjmu zpracování daňových přiznání k dani z příjmu, DPH, silniční dani, srážkové dani apod.
  • zpracování mzdové agendy, odměny, personální agendu
  • zpracování a odevzdání kontrolního hlášení
  • skladové hospodářství
  • účetnictví s mezinárodním prvkem
  • vedení daňové evidence
  • účetnictví neziskových organizací