Silniční daň

Silniční daň musí platit podle zákona podnikatelé a firmy, kteří používají vozidlo k výdělečné činnosti.

Jak se počítá silniční daň

Silniční daň se počítá u osobních aut podle od objemu motoru, u nákladních aut se určuje sazba silniční daně podle počtu a povoleného zatížení náprav. Kolik na silniční dani zaplatíte, spočítáte pomocí předepsaného koeficientu.

Kdo platí silniční daň

Silniční daň platí většinou provozovatel vozidla zapsaný v technickém průkazu. Povinnost platit silniční daň máte i v případě, že půjčíte auto jinému člověku, který ho bude využívat ke svému účelu podnikání.

Poplatníkem silniční daně je také zaměstnavatel, který hradí zaměstnanci cestovní náhrady za pracovní cesty, při kterých zaměstnanec používá své osobní auto. V takovém případě musí zaměstnavatel zaplatit silniční daň i za toto vozidlo, ačkoli není zapsaný v technickém průkazu.

Co je předmětem silniční daně

 • silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována a provozována v České republice (Pokud je vozidlo registrované v České republice, ale provozované v zahraničí, nebo registrované v cizině a provozované v Česku, silniční daň u nás platit nemusíte.)
 • vozidla s nejvyšší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená k přepravě nákladů, registrovaná v Česku, bez ohledu na to, zda se využívají k podnikání

Která vozidla platit silniční daň nemusí

Existuje výčet motorových vozidel, které nemusí platit silniční daň. Patří sem:

 • samojízdné pracovní stroje
 • zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla
 • speciální pásové automobily a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní značka

Kdo je osvobozen od silniční daně

Další skupinou vozů, které jsou od silniční daně osvobozeny, ale přesto musí jejich majitelé podat za tyto vozy daňové přiznání, ale výsledná daň je nulová, jsou:

 • vozy do 12 tun, které jezdí na alternativní pohonné hmoty, jako LPG, CNG, na elektřinu nebo na hybridní pohonné hmoty
 • zametací vozidla a značkovače silnic
 • hasičské vozy a také vozidla provozovaná civilní obranou, bezpečnostními sbory nebo vozidla poskytovatele zdravotních služeb
 • vozidla, která mají míň než čtyři kola a jsou v technickém průkazu zapsána jako kategorie L
 • vozidla, která zabezpečují linkovou a vnitrostátní dopravu

Jak se počítá silniční daň

 • Silniční daň se jednoduše vypočítá pomocí objemu motoru v cm³
 • u nákladních aut je rozhodující počet náprav a součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách.

Jak se platí silniční daň

Zálohy silniční daně se platí čtyřikrát ročně. Za každý kalendářní měsíc, ve kterém vznikla, trvala nebo zanikla daňová povinnost, se platí jedna dvanáctina roční sazby daně.

 • 15. dubna za I. čtvrtletí (leden, únor, březen)
 • 15. července za II. čtvrtletí (duben, květen, červen)
 • 15. října za III. čtvrtletí (červenec, srpen, září)
 • 15. prosince IV. čtvrtletí (říjen, listopad).