S čím vám pomůže daňový poradce?

Nikdy nemůžete vědět, kdy se vám služby daňového poradce budou hodit. Proto je určitě dobré vědět, kdo to ten daňový poradce vlastně je a s čím vám může pomoci. Třeba jednou nastane situace, kdy vám jeho služby přijdou vhod.

Kdo je daňový poradce?

Daňový poradce představuje jedinou profesi, při které je nutné absolvovat zákonem stanovenou zkoušku v oboru daňového poradenství. Náročnost této zkoušky je opravdu vysoká a svědčí o tom fakt, že jí v průměru dokáže úspěšně absolvovat jen okolo 20 % všech uchazečů. Mimo daňové oblasti pak zkouška zahrnuje i další obory, zasahuje zejména do účetnictví. Daňový poradce je odborníkem na daňové řízení, což vám přijde vhod především v komunikaci s finančním úřadem.

Účetnictví Brno

Vaše starosti vezme na svá bedra

Daňový poradce převezme vaše starosti týkající se daňového přiznání, případně přehledu na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Tím ale výčet jeho úkolů ani zdaleka nekončí. Mít svého daňového poradce s sebou přináší nejednu výhodu. Může pro vás představovat výraznou úsporu nejen času, ale také prostředků a mnohdy i daňových doměrků v případě, že se necháte zastupovat daňovým poradcem vůči správci daně.

Poradce samozřejmě mnohem lépe nežli obyčejný laik dokáže orientovat v procesních postupech. Má podrobný přehled o výkladech finanční správy k jednotlivým sporným nebo problematickým otázkám. Díky udělené plné moci na zastupování před finančním úřadem se může postarat o plnění vašich daňových povinností v průběhu celého roku.

Spolupráce s daňovým poradcem se bát nemusíte

Rozhodně se nemusíte bát spolupracovat s daňovým poradcem, například pokud vás straší, jak se to bude řešit v případě, kdy třeba vzniknou nějaké škody. Měli byste vědět, že daňový poradce svému klientovi odpovídá za škodu, která mu v souvislosti s výkonem daňového poradenství vznikne, za předpokladu, že jí způsobil sám daňový poradce, jeho zástupce nebo pracovník. Každý daňový poradce musí být pojištěn, což Komora daňových poradců pravidelně kontroluje.