Roční daň z nemovitosti

Roční daň z nemovitosti se vztahuje na všechny osoby, vlastnící nějakou nemovitost. Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a skládá se z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek.

Roční daň z nemovitosti a vysvětlení termínu zdaňovací období

Za zdaňovací období se počítá kalendářní rok, daňové přiznání za příslušný rok se podává do 31. 1. daného roku. Daň z nemovitých věcí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřov

Roční daň z nemovitosti a její úhrada

Pokud je daň nižší jak 5 000 korun, platí se jednou a to do 31. května každého roku. Pro výpočet daně se použije daňové přiznání, které stačí podat pouze jednou. Od podání daňového přiznání, zasílá finanční úřad každoročně složenku s výpočtem daní za vaše nemovitosti. Daň je splatná ve dvou stejných splátkách, přesáhla-li částku 5 000 Kč, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu. Poplatníci, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, platí daň také ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

Roční daň z nemovitosti

Každoročně vám finanční úřad zašle složenku, které začíná přibližně v polovině dubna a končí v polovině května. Pokud jste fyzická osoba a nemáte datovou schránku, tak obdržíte do poštovních schránek bezplatnou daňovou složenku.

Daň z nemovitosti můžete zaplatit i bez složenky, stačí jen vědět správnou částku daně a číslo vašeho finančního úřadu. Platba daně z nemovitostí může být provedena rovněž pomocí SIPO. Tuto skutečnost musíte nahlásit na příslušném finančním úřadě a požádat o spojovací číslo. Pokud jste oznámili platbu přes SIPO později, finanční úřad ji vezme v potaz až od příštího zdaňovacího období, tedy pro platby od roku 2020. Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je třeba doplnit dokladem prokazujícím přidělení spojovacího čísla SIPO.

Cena za vedení účetnictví

Naše účetní firma nabízí vedení účetnictví online. Jaká je cena za vedení účetnictví a jak při práci postupujeme?

Cena za vedení účetnictví není rozhodující při výběru účetní firmy

Vedení účetnictví je velmi náročnou disciplinou pro každého majitele firmy i drobné podnikatele. Pro výpočet nejrůznějších daní, je nutné znát přesné znění zákonů, novinek a dalších postupů. Specializujeme se na komplexní vedení účetnictví pro malé i velké firmy. Jaká je cena za vedení účetnictví? To je první otázka, kterou klienty zajímá. Přitom výsledná cena za vedení účetnictví není klíčová, pokud nedostanete za zaplacené služby kvalitní výsledek.

Cena za vedení účetnictví externí firmou

Specializujeme se na vedení účetnictví v Brně a jeho blízkém okolí. Protože nabízíme rovněž online vedení účetnictví, můžeme spravovat i vaše účetnictví, kdekoli po celé České republice. Jde o moderní metodu, kdy vám kompletně zpracujeme vaše účetnictví a na závěr zpracujeme daňové přiznání. Jediné, co od vás budeme potřebovat, je doložení veškerých daňových dokladů. Ostatní vyřešíme za vás.

Nejlepší cena za vedení účetnictví je ta od nás

Rozhodli jste se, že chcete mít stálý přehled o vašich příjmech a výdajích a pohodlně vystavovat faktury online? Pak se obraťte na naše specialisty, kteří nabízejí rovněž poradenskou činnost v oblasti účetnictví. Postaráme se o kompletní vedení účetnictví a zpracujeme vám daně online.

Cena za vedení účetnictví i daňovou evidenci

Daňová evidence je obdobou dříve používaného a známého jednoduchého účetnictví. Vést daňovou evidenci je potřeba, pokud jste podnikající fyzická osoba, máte příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti a nemusíte vést účetnictví dle zákona o účetnictví. A také pokud nechcete v daňovém přiznání použít pro výpočet daně paušál, ale výdaje dle skutečnosti. Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů.

Jak má vypadat daňová evidence? Prakticky je to pouze na vás, protože žádný zákon to neurčuje. Pro vedení daňové evidence tedy lze použít účetní programy, Excel nebo jiné tabulkové procesory. Naše účetní firma používá ekonomický systém, ve kterém vám zpracujeme kompletní daňovou evidenci za nejlepší cenu v Brně.