Pro rok 2019 se výrazně navýší důchody

Pro rok 2019 se chystají velké změny u důchodů, které výrazně narostou. Roste také důchodový věk a naposledy i potřebná doba na pojištění.

Nárůst důchodů pro rok 2019

Od roku 2019 si výrazně přilepší důchodci, a to u všech typů penzí – starobních, pozůstalostních nebo invalidních. Vláda ČSSD a ANO prosadila jednu ze svých programových priorit, která činila zvýšení základní výměry důchodů. To znamená, že porostou i nižší důchody.

Z čeho se důchody skládají

Důchod se skládá ze dvou částí. Jedna, základní výměra, je pro všechny stejná, a až doposud činila 9% z průměrné mzdy, kterou každý rok vypočítává ministerstvo práce a sociálních věcí. (MPSV) Od roku 2019 se výměra vyšplhá na 10% z průměrné mzdy.

Dále se k základní výměře přičítá procentní výměra, závislá na příjmech a odpracovaných letech. Zde se však nic nemění. Průměrná mzda činí pro rok 2019 výši 32 700 korun, deset procent z ní je 3 270 korun. Důchodci si tak přilepší o 570 korun.

K růstu se přidá také klasická valorizace. Procentní výměry důchodů, které jsou u každého důchodce rozdílné, budou navýšeny o 3,4 procenta. Rok 2019 bude historicky nejsilnějším rokem pro růst důchodů v naší historii. Průměrný starobní důchod bude navýšen o 900 korun a přesáhne tak hranici 13 200 korun.

Porostou také nižší důchody

Průměrný důchod poroste o 7,3 procenta. Podprůměrný důchod poroste o 8,9 procenta a nadprůměrný důchod poroste o 6,2 procenta.

Tím, že dochází k výraznému nárůstu základní výměry, která je pro všechny důchody stejně vysoká, vzrostou v příštím roce v procentním vyjádření podstatně rychleji nižší důchody.

Polepší si důchodci od 85 roku

Každého důchodce, který překročí věkovou hranici 85 let, čeká další navýšení důchodu, a to o bezpodmínečný příplatek k měsíční penzi ve výši 1 000 korun. Od ledna budou tyto peníze pobírat i ti, kteří důchody pobírají a 85 let jim už bylo. Navýšení bude probíhat automaticky. Důchod se také navyšuje osobám starším 100 let. Ti dostávají bonus ve výši 2 000 korun k měsíční penzi.

Proč si sjednat pojištění

Další výraznou změnou v důchodech od roku 2019 bude doba pojištění pro získání starobního důchodu na délku pětatřiceti let. Tato doba se poslední roky stále navyšovala. V roce 2010 šlo o pětadvacetiletou hranici a pro rok 2019 už jde o pětatřicetiletou hranici doby pojištění. Tato hranice se už dále nebude navyšovat.

Pokud lidé dosáhnou důchodového věku a nezískají potřebnou dobu pojištění, důchod nezískají. Musí si počkat na získání potřebné doby, nebo na pozdější termín nástupu do důchodu, který je stanoven pro lidi, kteří na dobu pojištění nedosáhnou.

Kdo může získat důchod

Všichni, kteří si chtějí požádat o důchod, musí mít odpracováno patnáct let. To je hranice účasti na pojištění. Později do starobního důchodu může nastoupit ten, kdo získal dobu pojištění nejméně 20 let nebo 15 let pojištění bez náhradních dob, a dosáhl věku alespoň o pět let vyššího, než je důchodový věk pro muže stejného data narození.