Warning: Undefined variable $img in /data/web/virtuals/247121/virtual/www/wp-content/themes/ucetni/single-news.php on line 71

Přeplatek na dani

Přeplatek na dani: Kdy vzniká a jak si o něj požádat, aby nám nepropadl? Vše o vrácení daní a jak je to s přeplatky na dani se dozvíte zde.

Přeplatek na dani, jak se o něm dozvíme?

Roční zúčtování daně se podepisuje v polovině února a první pracovní den dubnového měsíce se odevzdává řádné daňové přiznání. Po předání na finančním úřadu si požádejte ihned o vrácení přeplatku. Jak je to s přeplatkem na dani a kdy jej dostaneme zpět?

Přeplatek na dani – kdy se vrací?

Na vyplacení přeplatku má stát k dispozici třicetidenní lhůtu. Tato lhůta je určena pro odeslání peněz, pro připsání na váš učet pak musíte případně vyčkat ještě několik dní, řádově cca tři pracovní dny, než se zúčtuje mezibankovní převod. Konkrétní data jsou pro letošní rok:

  Termín pro přiznání Termín vrácení přeplatku daně
Zaměstnanec a roční zúčtování daně 15. února 2019 Výplata za březen, tedy v dubnu 2019
Pozdější odevzdání daňového přiznání 1. července 2019 31. července 2019
Dodatečné daňové přiznání V měsíci zjištění chyby Koncem druhého měsíce následujícím po odevzdání (tedy za 2 – 3 měsíce)

Přeplatek na dani pro zaměstnance

Jako zaměstnanci vám přeplatek na dani spočítá zaměstnavatel a jeho mzdová účtárna. Stačí, když do 15. 2. doloží veškeré náležitosti nutné k ročnímu zúčtování daně a o toto zúčtování požádá. Zaměstnavatel má poté čas do 15. 3. provést roční zúčtování daně a přeplatek na dani vyplácí zaměstnanci v březnové výplatě v obvyklém termínu. Tento přeplatek byste tak měli dostat zhruba do poloviny dubna.

Přeplatek na dani u OSVČ

Patříte-li mezi podnikatele, tedy osoby samostatně výdělečně činné, museli jste podat daňové přiznání, ve kterém se dozvíte, zda máte přeplatek na dani. Abyste přeplatek získali, je nutné vyplnit formulář.

Po odevzdání formuláře má finanční úřad 30 dnů na zpracování daňového přiznání a žádosti o přeplatek či bonus. Po uplynutí tohoto termínu musí být peníze odeslány z účtu na účet poplatníka.

Přeplatek na dani u pozdějšího odevzdání daňového přiznání

Daňové přiznání lze podat v případě zpracování daňovým poradcem, pokud jste na tuto skutečnost upozornili finanční úřad do termínu řádného odevzdání daňového přiznání (tedy 1. 4. 2019), odevzdat začátkem července. Poté má finanční úřad opět 30 denní lhůtu.

Přeplatek na dani u dodatečného daňového přiznání

Dodatečné daňové přiznání se podává v případě, že jste ve svém řádně podaném daňovém přiznání shledali chybu. U dodatečného daňového přiznání platí, že jej musíte odevzdat v měsíce následujícím po měsíci, ve kterém jste zjistili chybu. Dodatečné daňové přiznání můžete podat i v případě, kdy jste si naopak napočítali daně menší a zaplatili jste na daních více, než jste měli. V takovém případě je vaším právem o přeplatek na dani zažádat, ale povinností to není. Každopádně se vyplatí podat dodatečné daňové přiznání a zároveň zažádat o vyplacení přeplatku.