Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví poskytuje veškeré informace o stavu a pohybu majetku, nákladů, výnosů, závazků a celkového hospodaření podniku.

Co je podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví vedou všechny společnosti. Správné vedení účetnictví poskytuje finančnímu úřadu i majitelům firmy všechny informace, týkající se celkového hospodaření firmy. Nevychází však z příjmů a výdaji, ale z daňově uznatelných nákladů a výnosů.

Jaký je rozdíl mezi daňovou evidencí a podvojným účetnictvím

Podvojné účetnictví má oproti daňové evidenci jasně daná pravidla, co, jak, kdy a kde evidovat. Podvojné účetnictví se pravidelně zpracovává i odevzdává. Každá společnost je povinna vést podvojné účetnictví. Jde o poměrně složitý úkol, který provádí ve většině případech zkušená účetní.

Základem vedení podvojného účetnictví je princip podvojnosti, což je bilanční princip, spočívající v rovnosti aktiv a pasiv. U podvojného účetnictví vám s naprostou přesností zpracujeme zahajovací, počáteční a konečnou rozvahu. Každý pohyb majetku vaší společnosti zaúčtujeme pomocí příslušných účtů, které se řídí účtovou osnovou. Pro jednotlivé pohyby jsou vedeny účetní doklady, splňující určitá pravidla a náležitosti.

Podvojné účetnictví má několik důležitých kroků

Pro vedení účetnictví je nutné sestavovat účetní knihy, které se skládají z hlavní knihy a účetního deníku. Dále je důležité vést inventarizaci majetku, závazků a pohledávek.

Pro kolo je určené podvojné účetnictví

  • Podvojné účetnictví (dnes účetnictví) musí vést každá společnost, jejíž obrat za uplynulý kalendářní rok překročil 25 mil. Kč nebo je společnost zapsána v obchodním rejstříku.
  • Pro vedení podvojného účetnictví se však společnost může rozhodnout sama dobrovolně.
  • Povinnost vést podvojné účetnictví vzniká dnem zapsání do obchodního rejstříku.
  • V ostatních případech je plně dostačující vedení daňové evidence.