Platba daně z nemovitostí

Daně z nemovitosti odvádí všichni majitelé nemovitostí. Platba daně z nemovitostí se provádí každý rok ke dni 31. května.

Koho se týká platba daně z nemovitostí

Daň z nemovitosti se platí každoročně. Jde o místní daň, která se platí každý rok a je jedním z příjmů do rozpočtu místních samospráv. U této daně se nemusí každý rok podávat daňové přiznání. Je rozhodujíc, zda v minulém roce byla podána žádost o vložení nemovitosti pod vaším jménem do katastru nemovitostí.

Daňové přiznání v tomto případě musíte podat do konce ledna roku následujícího po roce, kdy jste se stali majitelem nemovitosti. Na základě daňového přiznání k dani z nemovitosti je vám vyměřena daň z nemovitosti, kterou jste povinni platit každý rok, i když daňové přiznání už podávat nemusíte.

Platba daně z nemovitostí složenkou

Každoročně vám finanční úřad zašle složenku, které začíná přibližně v polovině dubna a končí v polovině května. Pokud jste fyzická osoba a nemáte datovou schránku, tak obdržíte do poštovních schránek bezplatnou daňovou složenku.

Daň z nemovitosti můžete zaplatit i bez složenky, stačí jen vědět správnou částku daně a číslo vašeho finančního úřadu.

Platba daně z nemovitostí v řádném termínu

Daň z nemovitosti platíte na rok dopředu a pro termín platby existuje jednoduché pravidlo.

Pokud je vám vyměřena daň do 5000 Kč, tak termínem pro platbu je 31. květen, přičemž tento den musí být už peníze na účtu finančního úřadu.

Pokud vám byla vyměřena daň vyšší než 5000 Kč, můžete platit ve dvou splátkách. První splátku musíte provést do konce května, druhou pak do posledního listopadového dne. V tomto případě dostanete dvě složenky od finančního úřadu, které můžete zaplatit dle splatnosti. Daň z nemovitosti nad 5000 Kč i tak ale můžete zaplatit najednou v jedné květnové splátce.

Platba daně z nemovitostí může být provedena formou platby hotovostně na pokladně finančního úřadu nebo prostřednictvím bankovního převodu.

Částku daně se dozvíte nejčastěji dle výměru a složenky, kterou pravidelně během jara rozesílají finanční úřady. Složenky jsou posílány ve vlnách a postupně tak, aby bylo bez problémů doručeno všech 3,3 milionů složenek.

Platba daně z nemovitostí formou SIPO

Platba daně z nemovitostí může být provedena rovněž pomocí SIPO. Tuto skutečnost musíte nahlásit na příslušném finančním úřadě a požádat o spojovací číslo. Pokud jste oznámili platbu přes SIPO později, finanční úřad ji vezme v potaz až od příštího zdaňovacího období, tedy pro platby od roku 2020. Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO je třeba doplnit dokladem prokazujícím přidělení spojovacího čísla SIPO.