Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví slouží pro efektivní řízení podniku a jeho vnitropodnikových středisek. Jak probíhá manažerské účetnictví a co je jeho obsahem?

Proč podniky zřizují manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví není regulováno předpisy a je zcela dobrovolné. Spolu s rozpočetnictvím tvoří interní účetnictví. Využívá údajů finančního účetnictví, kalkulací, operativní evidence, statistiky, používá statistických, matematických aj. metod a postupů.

Manažerské účetnictví slouží pro účtování nákladů a výnosů v praxi, orientované na rozhodování. Předmětem manažerského účetnictví je řízení a kontrola při controllingu, poskytuje veškeré informace manažerům pro jejich další rozhodování. Manažerské účetnictví je součástí manažerského informačního systému, který je sám součástí celkového informačního systému podniku.

Manažerské účetnictví v kostce

Manažerské účetnictví bývá celkový soubor informací, sloužící pro další rozvoj podniku. Je určeno především pro interní potřebu hospodářské jednotky. Má důvěrný, interní charakter, proto jeho hlavní záměr je maximální pravdivost. Není (až na výjimky) regulováno státem. O jeho struktuře a využití si podnikový management rozhoduje sám ve vlastní pravomoci. Účetní okruh manažerského účetnictví je vedle okruhu finančního účetnictví relativně samostatný. Oba okruhy si však vzájemně poskytují některé informace, popř. čerpají ze stejných zdrojů.

Co je povinný rozsah manažerského účetnictví

Manažerské účetnictví není dáno zákonem, proto musí být vyhotoveno správně a pravdivě tak, aby poskytovalo veškeré potřebné informace, bilance a statistiky z chodu firmy. Zákon o účetnictví se vztahuje pouze na finanční účetnictví. Manažerské účetnictví si může vybudovat management podle svých potřeb tak, aby zobrazovalo hospodářské děje strukturovaně pro potřeby řízení. Musí však zajistit pro finanční účetnictví vždy minimálně tyto průkazné podklady o stavu a změně zásob vytvořených vlastní činností:

  • pro vyjádření aktivace vlastní výroby
  • pro ocenění zásob a ostatních výkonů vytvořených vlastní činností.

Při sestavení manažerského účetnictví se sleduje hlavně na budoucnost firmy. Stanoví se v peněžením vyjádření úkoly do budoucna, poskytuje informace pro sestavení běžných kalkulací, vytváří předpoklady pro běžnou kontrolu hospodaření středisek a porovnávají se údaje s vnitropodnikovým účetnictvím, které už je vedeno dle zákona.