Kdy se vrací daně

Víte, kdy se vrací daně? Pokud máte přeplatek na dani, řekneme vám, kdy můžete vratku očekávat.

Kdy se vrací daně

Každý, kdo má příjem spadající do předmětu daní z příjmu hranici alespoň 15 tisíc korun a není osvobozen od daně z příjmu, je povinen podat daňové přiznání. Pomocí tohoto daňového přiznání zjistíme, zda máme přeplatek nebo nedoplatek na dani.

Ti zaměstnanci, kteří v průběhu roku pracovali pro jednoho zaměstnavatele, odevzdávají prostřednictvím svého zaměstnavatele prohlášení k dani. Pokud však máte další příjmy, plynoucí ze samostatné výdělečné činnosti, nájmu nebo mají kapitálové a jiné příjmy přesahující hranici 6 tisíc korun, pak musí i oni podat daňové přiznání.

Kdy se podává daňové přiznání

Abychom zjistili, kdy se vrací daně, zejména kolik se nám má vrátit na daních, musíme podat nejdříve daňové přiznání. To se doručuje příslušnému finančnímu úřadu je vždy první pracovní den v dubnu. Pokud daňové přiznání pro vás zpracovává daňový poradce, pak se lhůta pro odevzdání daňového přiznání prodlužuje až o tři měsíce. Finančnímu úřadu však musíte tuto skutečnost ohlásit a to do prvního pracovního dne dubnového měsíce.

Kdy se vrací daně a jak je to s nedoplatkem

V případě, že vám na daňovém přiznání vyjde nedoplatek na dani z příjmu, pro úhradu daně je nejzazší termín s termínem pro podání daňového přiznání. Tedy první pracovní den dubnového měsíce. Daň je možné uhradit hotově na pokladně finančního úřadu, bezhotovostním převodem na příslušné číslo účtu nebo složenkou typu A. U platby daně z příjmu fyzických osob je možné využít i bezplatnou daňovou složenku na poště.

Kdy se vrací daně

Konečně se dostáváme k situaci, kdy nám mají být vráceny daně. U přeplatku musíte požádat o jeho vyplacení. Žádost o vrácení přeplatku je uvedena přímo v tiskopisu pro podání přiznání. Pokud podáte daňové přiznání dříve, než v době 60 dnů před posledním termínem, budete muset žádost o vrácení přeplatku na dani podat znovu. Toto se netýká zaměstnanců, pro něž roční zúčtování daně zajišťuje zaměstnavatel. Ti přeplatek dostávají automaticky.

Pokud máte přeplatek nižší jak sto korun, k výplatě přeplatku nemůže dojít. Přeplatky se však za jednotlivé roky sčítají a je možné o ně požádat až za 6 let zpětně. Uplyne-li tato lhůta a žádost o vrácení podána nebude, pak se přeplatek stává součástí státního rozpočtu. Přeplatek na dani z příjmu nebude vyplacen také v případě, že je u vás evidován nedoplatek na jiné dani.

Kdy se vrací daně na účet poplatníka

Podle zákona má finanční úřad na vyplacení daní 30 denní lhůtu. Tato lhůta běží ode dne, který je prvním dnem po posledním řádném termínu pro podání daňového přiznání. Pro připsání na váš účet může však dojít ještě o několik dní později, z důvodu mezibankovního převodu. Trvat to může do tří pracovních dní.