Kdo má povinnost podat daňové přiznání?

Každoroční povinnost podat daňové přiznání může být pro spoustu lidí učiněnou noční můrou. Spousta lidí se také postupem času naučila svoje daňové přiznání předávat zkušeným účetním, což jim za primitivní poplatek ušetřilo spoustu starostí. Dnes se ale budeme věnovat tomu, kdo všechno má povinnost daňové přiznání podávat.

Účetnictví Brno

Jaká je minimální hranice pro podání daňového přiznání?

Všeobecně se věří, že daňové přiznání musí podávat osoby, jejichž roční příjem přesáhnul 45 000 Kč. Tento hojně rozšířený omyl je založený na propočítávání životního minima pro každý kalendářní měsíc v roce.

Současnou hranicí pro podání daňového přiznání je příjem 15 000 Kč a více zdanitelného příjmu. Bavíme se zde doslova o příjmu. V případě podnikatelů je tady velké „ale“ v porovnávání příjmu a zisku. Zisk zde určuje rozdíl mezi příjmy a výdaji při podnikání. Pro daňové správce a finanční úřad je ale důležitý jen příjem, tedy stoprocentní přijatá částka před odečtem jakéhokoliv nákladu.

Jaké příjmy mohou být od daně osvobozeny?

Od daně jsou pochopitelně také některé příjmy osvobozeny. Daňové přiznání se na ně ale i tak vztahuje, jen na konečný výměr daně nebude mít obsah těchto položek žádný vliv. Jen namátkově se mezi ně mohou řadit například výhry z loterií a hazardu do částky jednoho milionu korun.

Stejně tak jsou osvobozeny také finanční dary, pokud nepřesahují roční částku 15 000 Kč, a to včetně rodinných půjček, pokud o tom vedete oficiální dokumentace. Pokud si nejste jisti, oslovte daňového poradce, který na rozdíl od vás umí v tomto oboru chodit a jistě vám poradí.

Kdy musíte podat daňové přiznání i bez příjmů?

Pozor na to! Daňové přiznání ale musíte podávat také v mnohých případech, aniž by se řešila alespoň minimální výše 15 000 Kč zdanitelného příjmu! Typickým příkladem pro tyto lidi jsou takzvaní daňoví rezidenti. Tedy lidé, kteří pobírají jakýkoliv způsob daňové úlevy na svoji osobu, či osobu v blízkém rodinném vztahu, jako může být například manželka, rodič či plnoletý potomek.