Warning: Undefined variable $img in /data/web/virtuals/247121/virtual/www/wp-content/themes/ucetni/single-news.php on line 71

Ekologická daň

Ekologická daň je daň, která se platí v případě, kdy přihlášené ojeté osobní nebo užitkové auto nesplňuje emisní normy. Ekologická daň se počítá podle toho, jaké má emise.

Co je ekologická daň

Ekologická daň se počítá na základě emisí, nikoli podle stáří vozu. Označení emisní normy najdete ve velkém technickém průkazu vašeho vozu v kolonce „Emise,“ „Směrnice EHS/ES č.“ nebo „EHK“. Ekologická daň se platí pouze při první registraci vozu v Čechách, nebo pokud přivezete vůz ze zahraničí. Jestliže už byla v České republice jednou ekologická daň za daný vůz z vaší strany zaplacena, platit jí už v budoucnu nemusíte. Pokud však vůz v České republice přihlášený je a ekologická daň zaplacena nebyla, platí se při následujícím převodu.

Proč se ekologická daň platí

Ekologická daň má v České republice omladit vozy na našich silnicích a ušetřit tak životní prostředí. Vozový park ale od zavedení této daně paradoxně nemládne. Stáří vozů naopak narůstá.

Kdo a kdy musí ekologickou daň zaplatit

Poplatek se platí za všechny osobní i užitkové vozy, jejichž maximální hmotnost nepřekračuje 3,5 tuny – konkrétně jde o kategorie vozidel M1 a N1. Daň přitom platí osoba, na kterou se automobil registruje.

Kdo ekologickou daň platit nemusí

Ekologickou daň platit nemusí osoby, držící průkaz ZTP nebo ZTP-P, případně pokud jste auto zdědili nebo došlo k jeho přeregistraci v důsledku zániku společného jmění manželů. U každého vozidla se platí tento poplatek pouze jednou. Pokud již byla ekologická daň v minulosti uhrazena, je každá další registrace od daně osvobozena.

Výše ekologické daně

Pokud vozidlo splňuje emisní normy EURO 3, 4 nebo 5, daň neplatíte. Pokud splňuje auto normu EURO 2, je poplatek 3.000 Kč, u normy EURO 1 je potom stanoven poplatek 5.000 Kč. Pokud vozidlo nesplňuje žádnou z výše uvedených norem, prodraží se vám jeho přepis o 10.000 Kč.

Ekologická daň tedy nejvíce dopadá na stará auta, nesplňující emisní limity EU. Obvykle jsou to vozidla roku výroby 1992 a starší. Tato auta se mnohdy stávají díky své nízké hodnotě a vysoké ekologické dani v podstatě neprodejnými.