Do kdy zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti mají povinnost hradit všichni majitelé bytů, domů, pozemků a dalších nemovitostí. Víte, do kdy zaplatit daň z nemovitosti a jak se provádí výpočet daně?

Co je daň z nemovitosti a do kdy zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti musí platit ji jsou povinni všichni, kdo vlastní nějakou nemovitost. Daň z nemovitých věcí se oproti ostatním daním platí dopředu. Výpočet daně z nemovitých věcí se provádí pomocí daňového přiznání, které se oproti ostatním daním podá finančnímu úřadu pouze jednou. Následně je každý rok majitel finančním úřadem vyzýván k jejímu zaplacení.

Z čeho je daň z nemovitosti složená

Daň z nemovitosti je tvořena z daní z pozemku a daní ze staveb či jednotek. Daň z nemovitosti se platí z pozemků ležících na území České republiky a jsou zapsané v katastru nemovitostí. Do daně z nemovitosti spadají rovněž dokončené nebo užívané budovy, jednotky, inženýrské stavby apod.

Kdo musí podat daňové přiznání

  • vlastník pozemku
  • vlastník stavby, bytu nebo nebytového prostoru
  • nájemce pozemků
  • uživatel pozemků, není-li např. vlastník pozemku znám

Jak platit daň z nemovitosti

Než se dozvíte částku, kterou budete platit, je nutné, na příslušném finančním úřadě podat přiznání k dani z nemovitosti. Rovněž se daňové přiznání podává tehdy, pokud jste v předcházejícím zdaňovacím období nabyli nějakou jinou nemovitost. Daňové přiznání se vždy podává do konce ledna. Pokud poslední kalendářní den v lednu přichází na víkend, termín se posouvá až na následující pracovní den. Daňové přiznání podáváte na územním pracovišti krajského finančního úřadu, kde se nemovitost nachází.

Do kdy zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti musíte platit každý rok do posledního květnového měsíce. Pozor! V tento den musí finanční úřad peníze mít na účtu, popřípadě v pokladně. Pokud poslední kalendářní den v květnu spadá na víkendový den, termín se posouvá do nejbližšího prvního pracovního dne.

Dokdy zaplatit daň z nemovitosti při její výši 5 000 korun a více

Daň z nemovitosti si můžete rozdělit do dvou splátek a to tehdy, pokud výše daně přesáhne pět tisíc korun. První splátka musí být na účet finančního úřadu připsána poslední den květnového měsíce, další pak k poslednímu dni listopadového měsíce. Můžete však celou částku uhradit v jedné splátce, k poslednímu dni květnového měsíce.