Daňové tiskopisy

Daňové tiskopisy jsou k dispozici online v databázi daňových tiskopisů, která obsahuje formuláře ve formátu PDF.

Daňové tiskopisy

Na internetových stránkách jsou k dispozici daňové tiskopisy, do kterých nelze vepisovat potřebné údaje. K těmto formulářům jsou zapotřebí interaktivní formuláře ve formátech PDF, které je možné vyplnit na počítači, vytisknout a následně odnést na příslušný finanční úřad.

Vyplníme vám daňové tiskopisy

Abyste nemuseli složitě hledat potřebné daňové tiskopisy, nabízíme vám službu jejich vyplnění naší účetní firmou. Existují vybrané tiskopisy daňových přiznání, které jsou zpřístupněny k vyplnění prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (dále jen „aplikace EPO.

Vybranými tiskopisy jsou například daňové přiznání k dani z přidané hodnoty, daňové přiznání k dani silniční, daňové přiznání k dani z nemovitostí, daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, souhrnné hlášení VIES, oznámení platebního zprostředkovatele podle § 38 fa zákona č. 586/1992 Sb., vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odvod z loterií a jiných podobných her, podání obecné písemnosti a další.

Jak vyplnit daňové tiskopisy

Abyste správně vyplnili potřebné daňové tiskopisy, musíte mít určité znalosti v oboru. Nabízíme vám vyplnění daňových tiskopisů, které postačí podepsat a odnést na příslušný úřad. Ušetříme vám mnoho času a vynaloženého úsilí, kdy byste museli číst metodické pokyny pro jejich vyplnění.

I když je aplikace EPO určena pro elektronické podání písemností, je možné uvedené písemnosti vyplnit a to s pomocí průvodce písemností a nápovědy, která je uvedena v rozsahu daňového přiznání. Po vyplnění písemnosti, lze namísto jejího odeslání zvolit z nabídky „Zobrazit úplný opis písemnosti“ a tím převést písemnost do formátu pdf. V programu Adobe Acrobat Readeru pak lze písemnost prohlížet, tisknout a použít k platnému podání u správce daně.