Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Poradíme vám, jak vyplnit daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a kdo jej musí odevzdat

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí musí odevzdat všichni, kteří v uplynulém roce nabyli nějakou nemovitost. Od roku 2014 se daň, kterou jsme dříve znali jako daň z převodu nemovitosti, jmenuje daň z nabytí nemovitých věcí.

Stále se bavíme o dani za úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitostem, včetně vypořádání podílového spoluvlastnictví, pokud nějaký spoluvlastník nabude za úplatu víc, než původně vlastnil. Daň z nabytí nemovitých věcí platí nově kupující. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí se podává na finanční úřad, pod který spadá nemovitost.

Jak podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitosti musí platit každý, kdo koupil nemovitost. Povinnost její úhrady tedy spadá na kupujícího nemovitosti. Daň se platí vždy z hodnoty nemovitosti, sazba je 4 %. Tuto daň

není nutné platit při bezúplatném převodu, jako je dědictví nebo darování, od daně z nabytí nemovitosti jsou také osvobozeny první převody nemovitosti v případě novostavby nebo nové stavební úpravy a také převody nemovitosti z majetku družstva na jeho členy. V takovém případě nový majitel nemovitosti neplatí daň z nabytí nemovitosti.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a jak ho podat

Pokud se vás týká platba za daň z nabytí nemovitých věcí, pak musíte podat daňové přiznání a tuto daň podle vypočítané výše uhradit. Daňové přiznání je nutné podat do konce třetího měsíce, který následuje po zápisu nového vlastníka nemovitosti na katastru nemovitostí.

Daňové přiznání odevzdáváte svému místně příslušnému finančnímu úřadu a daň můžete zaplatit převodem nebo složenkou. Formuláře daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti si můžete stáhnout níže.

Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí pro fyzickou, právnickou osobu

Daňové přiznání je pro fyzickou i právnickou osobu stejný. Musí se v něm vyplnit nejen osobní údaje, ale také údaje týkající se nemovitosti. Pro ty potřebujete mít po ruce rozhodnutí katastrálního úřadu o převodu nemovitosti na nového vlastníka.

Pro správné vyplnění formuláře je nutné vyplnit všechny potřebné informace. Daňové přiznání není nutné vyplňovat na originálních formulářích finanční správy, vše si můžete vyplnit v klidu doma do vytištěných formulářů a daňové přiznání pak pouze odeslat poštou na finanční úřad nebo ho odevzdat na podatelně vašeho místně příslušného finančního úřadu. Přičemž místně příslušným finančním úřadem je úřad v místě nabyté nemovitosti.