Pro rok 2019 se výrazně navýší důchody

Daně

Daně se týkají každého z nás. Připravili jsme si pro vás kalendář pro rok 2019, kdy a jak platit různé daně.

S daněmi se každý den setkáváme všichni. Ve zkratce je to: daň z příjmu, zdravotní pojištění, sociální pojištění, daň z přidané hodnoty, daň spotřební, daň silniční, daň z daru, daň z nabytí nemovitosti. K daním se přihlašujeme pomocí daňového přiznání. Kolik na dani zaplatíte, vypočítají dnes chytré kalkulačky on-line.

Daňový kalendář 2019

Daně jsou neodmyslitelnou položkou každého podnikatele. Daňový kalendář je chytrý přehled o tom, kdy a jak se určité daně musí platit. Podívejte se na přehled termínu pro včasné placení daní a pojistného.

LEDEN

9. ledna

spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20. ledna

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21. ledna

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. ledna

spotřební daň splatnost daně za listopad 2018 (pouze spotřební daň z lihu)

25. ledna

daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2018

spotřební daň daňové přiznání za prosinec 2018 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2018 (pokud vznikl nárok)

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2018

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2018 souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018 kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2018

31. ledna

biopaliva hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2018

daň z nemovitých věcí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2019

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2018

ÚNOR

11. února

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

15. února

daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2019 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2018 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

20. února

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. února

spotřební daň daňové přiznání za leden 2019 splatnost daně za prosinec 2018 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za leden 2019 souhrnné hlášení za leden 2019 kontrolní hlášení za leden 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2019

28. února

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2

BŘEZEN

1. března

daň z příjmů podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

12. března

spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15. března

daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň

20. března

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2018

25. března

spotřební daň daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2019 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání za únor 2019

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za únor 2019 souhrnné hlášení za únor 2019 kontrolní hlášení za únor 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2019

27. března

spotřební daň splatnost daně za leden 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

DUBEN

1. dubna

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2019

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2018 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám

9. dubna

spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15. dubna

daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

20. dubna

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS

23. dubna

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. dubna

spotřební daň splatnost daně za únor 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

25. dubna

daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2019

spotřební daň daňové přiznání za březen 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2019 souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019 kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2019

30. dubna

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2019

energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

KVĚTEN

10. května

spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20. května

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. května

spotřební daň splatnost daně za březen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za duben 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2019 souhrnné hlášení za duben 2019 kontrolní hlášení za duben 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2019

31. května

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2019

daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb) splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

ČERVEN

10. června

spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

17. června

daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

20. června

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

24. června

spotřební daň splatnost daně za duben 2019 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za květen 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za květen 2019 souhrnné hlášení za květen 2019 kontrolní hlášení za květen 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2019

ČERVENEC

Oznámení CRS (GATCA) podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. července

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2019 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce

10. července

spotřební daň splatnost daně za květen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15. července

daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

20. července

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň k MOSS

25. července

daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2019

spotřební daň splatnost daně za květen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za červen 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2019 souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019 kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2019

30. července

energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31. července

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2019

SRPEN

9. srpna

spotřební daň splatnost daně za červen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20. srpna

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

26. srpna

spotřební daň daňové přiznání za červenec 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2019 (pokud vznikl nárok) splatnost daně za červen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2019 souhrnné hlášení za červenec 2019 kontrolní hlášení za červenec 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2019

ZÁŘÍ

2. září

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2019

daň z nemovitých věcí splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

9. září

spotřební daň splatnost daně za červenec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16. září

daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň

20. září

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. září

spotřební daň splatnost daně za červenec 2019 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za srpen 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) souhrnné hlášení za srpen 2019 kontrolní hlášení za srpen 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2019

30. září

daň z přidané hodnoty žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2019

ŘÍJEN

10. října

spotřební daň splatnost daně za srpen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

15. října

daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

20. října

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

21. října

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. října

daň z hazardních her daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2019

spotřební daň splatnost daně za srpen 2019 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za září 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2019 souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019 kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2018

30. října

energetické daně Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty.

31. října

daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2019

LISTOPAD

11. listopadu

spotřební daň splatnost daně za září 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

20. listopadu

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

25. listopadu

spotřební daň splatnost daně za září 2019 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za říjen 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) souhrnné hlášení za říjen 2019 kontrolní hlášení za říjen 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2019

PROSINEC

2. prosince

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2019

daň z nemovitých věcí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

10. prosince

spotřební daň splatnost daně za říjen 2019 (mimo spotřební daň z lihu)

16. prosince

daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

20. prosince

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

27. prosince

spotřební daň splatnost daně za říjen 2019 (pouze spotřební daň z lihu)

daňové přiznání za listopad 2019 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2019 (pokud vznikl nárok)

daň z přidané hodnoty daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2019 (formulář přiznání k dani z přidané hodnoty) souhrnné hlášení za listopad 2019 kontrolní hlášení za listopad 2019

energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2019

31. prosince

daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2019