Warning: Undefined variable $img in /data/web/virtuals/247121/virtual/www/wp-content/themes/ucetni/single-news.php on line 71

Daň z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitostí známe většinou pod dřívějším názvem jako daň z převodu nemovitosti. Odvádí ji každá osoba, která koupila v uplynulém období nemovitost, pozemek, apod. Víte, kdy se daň z nabytí nemovitostí platí?

Kdo platí daň z nabytí nemovitostí

Daň z nabytí nemovitostí se platí z takzvaných „úplatných převodů nemovitostí.“ Jde o akt, kdy jste prodali nemovitost nebo jste ji nějakým způsobem směnili. Daň z nabytí nemovitostí se však netýká bezúplatných převodů, do kterých spadá dědictví či darování. Pokud však nejde o vzájemné darování, zde výjimka neplatí. Plátcem daně z nabytí nemovitých věcí je vždy kupující.

Kdy jsme od daně z nabytí nemovitostí osvobozeni

  • pokud jde o první úplatný převod jednotky určené k bydlení, vzniklé stavební úpravou. Zde je myšlena nástavba popř. přístavba, ke které dojde během prvních pěti let, kdy lze jednotku užívat
  • pokud jde o převod majetku družstev do vlastnictví jejich členů
  • pokud jde o první úplatný převod novostavby, ke kterému dojde do pěti let od doby, kdy lze jednotku užívat. Výjimka se vztahuje se na domy i byty.

Kdy se podává přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Daňové přiznání se podává do konce třetího kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, kdy byl proveden vklad práva do katastru nemovitostí. Daňové přiznání se podává finančnímu úřadu, do kterého nemovitost spadá.

Daň z nabytí nemovitostí se platí převodem nebo složenkou. Variabilní symbol je vaše rodné číslo nebo DIČ společnosti. V případě platby převodem se jako konstantní symbol používá 1148. U platby složenkou vložte 1149.

Jaká je sazba daně z nabytí nemovitostí

Sazbu daně z nemovitosti vypočítáte čtyřmi procenty ze základu daně. Základ daně, se rozumí cena nemovitosti. Vycházet lze z kupní ceny nemovitosti nebo se změrné hodnoty, popřípadě ze směrné hodnoty. Tento údaj vychází z polohy, charakteru a typu nemovitosti, který určuje finanční úřad. Při výpočtu daně se používá vyšší hodnota z výše uvedeného. Platí přitom, že pro účely výpočtu daně, se nevychází z celé směrné ceny nemovitosti, rozumějte místě obvyklé, ale pouze ze 75%.

Lze také kupní cenu porovnat s cenou zjištěnou znaleckým posudkem. Musíte však o tento krok požádat příslušný finanční úřad a znalecký posudek dodat. Do kalkulace se zahrne 75% z odhadní ceny, daň zaplatíte z této částky nebo z kupní ceny, podle toho, která bude vyšší. Náklady na znalecký posudek lze odečíst od základu daně.