Specializujeme se na kurzy účetnictví Brno. Zajímá vás účetnictví komplexně nebo dáte přednost kurzu se specializací na mzdovou agendu?

Kurzy účetnictví Brno

Jste absolventi středních škol nebo se chcete věnovat nové pracovní činnosti v oblasti účetní nebo mzdová účetní? Zajímá Vás účetní problematika? Rádi byste jí porozuměli a pořádně ji dostali pod kůže? Pak jsou pro Vás určeny naše kurzy účetnictví Brno.

Co je obsahem kurzu účetnictví

V tomto kurzu se seznámíte kompletně s celou oblastí účetnictví, od naprostých základů až po složité účetní případy a operace, které se účtují jen při skončení roku v rámci účetní uzávěrky. Kurzy účetnictví Brno provádíme v malých skupinkách. Můžete se libovolně zeptat na jednotlivé účetní operace, kterým nerozumíte a vše si důkladně probrat s instruktorem kurzu. Kurzy účetnictví Brno provádíme formou teoretické a praktické části. Každou účetní operaci si můžete několikrát vyzkoušet.

Kurzy účetnictví Brno se specializují na:

Úvod do účetnictví – účetní jednotky, účetní období, vnitropodnikové směrnice, účetní doklady a účetní knihy

Rozvaha, rozvahové a výsledkové účty – rozvaha, rozpis rozvahy do účtu, charakteristika rozvahových a výsledkových účtů, zjišťování hospodářského výsledku z rozvahových a výsledkových účtů

Zúčtovací vztahy – přijaté a poskytnuté zálohy, pohledávky a závazky v cizích měnách, směnky, výpočet a účtování mezd, pohledávky a závazky ke společníkům, účtování daní a dotací, tvorba opravných položek k pohledávkám

Náklady a výnosy – charakteristika jednotlivých nákladových a výnosových účtů, časové rozlišování nákladů a výnosů, účtování leasingu

Zásoby – charakteristika a členění zásob, způsoby účtování zásob, pořízení zásob v tuzemsku a zahraničí, reklamace, zásoby na cestě a nevyfakturované dodávky

Dlouhodobý majetek – členění a oceňování dlouhodobého majetku, pořízení, odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku

Krátkodobý finanční majetek – pokladna, ceniny, zálohy na pracovní cesty, stravenky, krátkodobé cenné papíry

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – právní formy podnikání, tvorba a úpravy základního kapitálu, rozdělování hospodářského výsledku, tvorba fondů a rezerv, účtování dlouhodobých závazků

Účetní uzávěrka a závěrka – uzávěrkové operace, zjišťování hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně, výpočet a účtování daně z příjmů firmy, uzavírání účtů, sestavení účetních výkazů a daňových přiznání k dani z příjmů a k DPH

Naším cílem při kurzu účetnictví je připravit vás do účetní, mzdové účetní, a daňové praxe tak, aby vás v realitě při zpracování účetnictví nic nepřekvapilo. Díky tomu, že kurzy vedeme v malých

skupinkách, můžeme zaručit, že se každému absolventovi budeme věnovat s maximální péčí. Budeme se snažit zodpovědět na všechny vaše dotazy tak, abyste jim porozuměli do hloubky. Bereme vás jako své přátele, nikoli zákazníky. Proto jsou kurzy účetnictví Brno tak populární!