Komora daňových poradců Brno chrání zájmy daňových poradců, vytváří předpoklady pro zajišťování jejich kvalifikace a profesionální úrovně. Daňový poradce vám bude vždy nápomocen při zastupování vaší firmy na úřadech a dalších institucích.

Komora daňových poradců Brno

Komora daňových poradců Brno je brána jako instituce, která garantuje vysokou profesní úroveň daňového poradenství v České republice. Dohlíží na řádný výkon daňového poradenství, usměrňuje činnost daňových poradců, vytváří předpoklady pro zvyšování jejich kvalifikace, nabízí svým členům celou paletu různých služeb, chrání a prosazuje jejich oprávněné zájmy a podílí se na tvorbě vhodného prostředí pro práci poradců.

Komora daňových poradců Brno zajišťuje:

Komora daňových poradců Brno zajišťuje plnění povinností, které jí ukládá zákon o daňovém poradenství, tak, aby náklady na její činnost byly vynaloženy efektivně a ve prospěch daňových poradců. Komora daňových poradců Brno zajišťuje pro daňové poradce prostředí, které umožňuje dále se profesně rozvíjet tak, aby mohli úspěšně vykonávat svou profesi daňového poradce v prostředí, které se překotně mění. K

Co zajišťuje komora daňových poradců Brno dále:

Komora daňových poradců Brno rovněž zajišťuje prostředí, ve kterém se daňoví poradci mohou setkávat, komunikovat a spolupracovat i přesto, že jsou navzájem v konkurenčním postavení.

Komora daňových poradců Brno usiluje pro daňové poradenství o:

Komora daňových poradců Brno usiluje o to, aby zákonná úprava podmínek pro poskytování daňového poradenství umožňovala výkon činnosti daňového poradce takovým způsobem, který si sami zvolí, a je jim vyhovující. Komora usiluje o zachování znění zákona o daňovém poradenství, které umožní fyzickým i právnickým osobám v rámci KDP podnikat bez dalších omezení a zasazuje se o poskytování daňového poradenství pouze oprávněnými subjekty.

Komora sleduje vývoj v postavení daňových poradců v České republice i v zahraničí a usiluje o přenos pozitivních zkušeností ze zahraničí do organizace činnosti daňového poradenství v České republice.