Zajímá vás, kdy chodí daně? Jak je to s vrácením daní, dokdy můžeme vrácení daní očekávat a jak probíhá vrácení daní?

Kdy chodí daně na účet

Kdy chodí daně je nejčastější otázkou každého daňového poplatníka. Pokud jste měli na svém daňovém přiznání přeplatek na dani, můžete jej očekávat do měsíce od podání daňového přiznání. Proč? Pro vrácení daní je stanovena třicetidenní lhůta. Pro vrácení daní musíte podat žádost a od dne podání žádosti běží lhůta o vrácení vratitelného přeplatku. Žádost může být podána spolu s daňovým přiznáním, avšak proto, aby mohl být přeplatek na dani vrácen, musí nejprve právně vzniknout.

Kdy chodí daně po odeslání z finančního úřadu

Pokud čekáte na vrácení daní, musíte brát v potaz třicetidenní lhůtu na kterou má finanční úřad právo. Ovšem toto je lhůta pro odeslání peněz ze strany státu. Na váš účet může být připsána i o několik dní později.

Kdy chodí daně u zaměstnanců

Zaměstnanec a roční zúčtování daně: termín vrácení přeplatku daně je výplata za březen, tedy v dubnu. Daňový bonus na děti dostává zaměstnanec vyplácen v každé měsíční mzdě, pokud mu vznikl a pokud dodal veškeré náležitosti na začátku roku do mzdové účtárny. Podání daňového přiznání: termín vrácení přeplatku je 1. května.

Kdy chodí daně u pozdějšího podání daňového přiznání

Podání daňového přiznání může být oddáleno až na 1. července a to v případě, že vám jej zpracovává daňový poradce a tuto skutečnost jste řádně doložili finančnímu úřadu do termínu řádného odevzdání daňového přiznání. Termín vrácení daní připadá na 31. července, ovšem z důvodu mezibankovního převodu může trvat zaúčtování transakce na váš účet až o několik dní později.

Dodatečné daňové přiznání (odevzdáváte po tom, co jste zjistili chybu ve svých přiznaných daních) když bylo podáno v měsíci zjištění chyby – koncem druhého měsíce následujícím po odevzdání (tedy za 2–3 měsíce); když bylo podáno v měsíci následujícím po zjištění chyby – koncem následujícího měsíce (tedy 1–2 měsíce po podání).

Finanční úřad vrací pouze ty částky, které jsou vyšší než 100 Kč. Dobrou zprávou ale je, že přeplatky se sčítají a lze o ně zažádat až 6 let zpětně. Pokud jste tedy v posledních několika letech měli přeplatky na dani nižší, než je daná částka, můžete o jejich vrácení zažádat hromadně.

Po uplynutí zmíněných let přeplatek na dani k vyplacení zaniká a automaticky se stává součástí státního rozpočtu.

Ať už se pak jedná o částku jakékoliv hodnoty, vrácena vám nebude, pokud dlužíte na jiné dani. Penězi navíc se vždy prvně srovnávají případné nedoplatky jinde.