Chcete na sebe přepsat starší vozidlo? Pak právě na vás možná dopadne platba za ekologickou daň při převodu auta. Jde o zákonný poplatek, který se hradí při registraci nebo při převodu vozidla.

Ekologická daň na auta tabulka uvádí veškeré informace o výši Eko daně

Ekologická daň byla zavedena v roce 2009 novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, kde je v §37e specifikována jako „poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.“ Ekologická daň se dle tohoto zákona hradí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 či N1 v ČR, popřípadě při první opětovné registraci (přeregistraci) tohoto vozidla. Ekologická daň byla zřízena proto, aby se snížil věkový průměr vozového parku v České republice.

Kdo nemusí platit ekologickou daň

Ekologickou daň platit nemusí ti, kteří jsou při registraci či převodu vozidla dle zákona d této daně osvobozeni. Jsou to těžce tělesně postižení, dále žadatelé, jež jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP-P. Stejně tak nemusí být ekologická daň při převodu auta hrazena těmi žadateli, kteří vozidlo v České republice převádí z důvodu nabytí a následného vypořádání dědictví, popřípadě z důvodu zániku společného jmění manželství. Pokud však byl žadatel z těchto důvodů od ekologické daně osvobozen, bude ji nicméně stejně muset uhradit při příští přeregistraci daného vozidla.

Ekologická daň auta – normy

Výška ekologické daně je pro každé vozidlo jiná. Určuje se podle normy daného motoru (kolonka EHS/ES nebo EU.č) v technickém průkazu. My vám nabízíme orientační přehled těchto norem:

EURO 0: 70/220; 74/290; 77/102; 78/665; 83/351; 88/436; 89/458; 89/491; 15 R00 až R04; 83 R00 A,B; 83 R01 A,B

EURO 1: 91/441; 93/59-83 R02 B,C; 94/12

EURO 2: 83 R03 B,C; 83 R04 B,C; 94/12 (pouze M1); 96/44; 96/69; 98/77; 91/542/EHS-B; 96/1/ES-B