Daňový poradci mají za úkol podání daňového přiznání k dani z příjmu a je zplnomocněný pro zastupování vaší firmy.

Daňový poradci hlídají termíny pro podání přiznání

Pokud jste si odložili termín podání daňového přiznání k dani z příjmů, pak vám může daňový poradce vaše daňové přiznání podat do konce června. Stejně tak se posouvá i zaplacení daně z příjmů na tento den.

Daňový poradci zajišťují:

zpracování daňových přiznání – daňový poradce, pokud má vaše zplnomocnění, vyplňuje a podává vaše daňová přiznání. Nejedná se pouze o daň z příjmů, ale o veškerá daňová přiznání např. k DPH, silniční dani, dani z nemovitostí nebo spotřební.

zastupování na úřadech – pokud bude potřeba, daňový poradce vás bude zastupovat na finančním úřadě a na různých institucích, v komunikaci se zdravotní pojišťovnou, ale i správou sociálního zabezpečení.

daňové poradenství – daňový poradce je schopen zajišťovat servis v průběhu roku – pomáhá vám při správném vedení účetnictví, můžete jej požádat o konzultaci, nechat si provést kontrolu svého účetnictví nebo žádat o optimalizaci daňového základu.

jako doplňkové služby většina daňových poradců zajistí i finanční analýzy, zpracování finanční části podnikatelských záměrů, zpracování žádosti o úvěr apod.

Daňový poradci vám mohou dále pomoci v těchto záležitostech:

Pokud nestíháte podat daňové přiznání do konce března, pak je výhodné obrátit se na daňového poradce, čímž se termín odevzdání přiznání posouvá. I malá chyba v daňovém přiznání vás zbytečně připraví o peníze. Pokud však nesprávně stanovíte základ daně a tím i výši daně z příjmů, hrozí navíc pokuta od finančního úřadu. Daňový poradce minimalizuje tato rizika.

Předpokládá se, že daňové přiznání vyplní správně, podniku nehrozí žádný postih. Daňový poradci jsou navíc pojištěni na rizika odpovědnosti za svou práci.

Ušetřete s daňovými poradci na daňové povinnosti

Vyplnili jste daňové přiznání a i přes veškerý odpočet nákladů vám vyšla vysoká daň? I tehdy může být výhodnější odložit termín pro podání daňového přiznání. Lhůta pro zaplacení se prodlužuje o 3 měsíce. Toto období je většinou postačující na to, abyste shromáždili finanční prostředky na úhradu daně.