Naši daňoví poradci nabízí komplexní služby v oblasti daňových přiznání. Dále nabízíme služby v oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, rekonstrukce účetnictví, zpracování mezd a daňových přiznání pro malé a střední firmy.

Daňoví poradci nabízejí poradenskou činnost

Naši daňoví poradci se specializují na poradenskou činnost a řešení komplexních daňových problémů. Naši daňoví poradci pracují s našimi zákazníky na základě smlouvy. Daňový poradci poskytují kvalitní daňové poradenství. Probereme s Vámi plán Vaší společnosti či živnosti a přizpůsobíme vše Vašim potřebám. Nabízíme zastupování před institucemi i finančním úřadem a zajišťujeme pravidelné konzultace.

Práce daňových poradců je upravena zákonem o daňovém poradenství. Mimo jiné daňový poradce musí dodržovat etický kodex, který upravuje chování daňových poradců z pohledu profesní etiky.

  • zpracování, sestavení a podání daňových přiznání právnických i fyzických osob
  • zajištění odkladu termínů podání přiznání k dani z příjmů v prodloužené lhůtě (30.6.)
  • řešení daňových problémů včetně vypracování odborných stanovisek
  • detailní analýzy daňových rizik
  • řešení daňové optimalizace
  • komunikaci se správci daně ve smyslu zákona o správě daní a poplatků apod.

Kdo jsou daňoví poradci

Daňoví poradci jsou subjekty oprávněné k výkonu daňového poradenství. Jsou zapsány do seznamu daňových poradců. Oprávnění dokládají osvědčením. Daňový poradce je povinen chránit práva svého klienta. Je však povinen jednat čestně a svědomitě. Má povinnost využívat všechny zákonné prostředky, které budou pro klienta prospěšné. Daňový poradce je povinen zachovávat mlčenlivost a může odmítnout uzavření smlouvy o poskytnutí daňového poradenství, popřípadě odstoupit od již podepsané smlouvy, pokud dojde k narušení součinnosti klienta a daňového poradce.